2 results
  • Biologie Ingangseis voor de niveau 1 cursussen is vwo NG met natuurkunde of vwo NT met biologie. Niveau 2 cursussen hebben één of meerdere niveau 1 cursussen als ingangseis, zoals aangegeven bij de studiepaden.
  • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
    Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.