25 results
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen
 • Biologie
 • Business Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Comparative Media Studies
 • Creative Cities
 • Deltametropool: planningsvraagstukken en mobiliteit Geen ingangseisen.
 • Development Geography Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Duurzaam ondernemen en innovatie Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, voor enkele (keuze)cursussen zijn die er wel
 • Economics The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Economische geografie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Entrepreneurship The entrance requirements for this minor are the entrance requirements of the chosen courses. Expected is knowledge of Mathematics at the level of the Dutch VWO-education (A of A1,2).
 • Entrepreneurship in Life Sciences and Health Voor het volgen van de minor Entrepreneurship in Life Sciences and Health gelden geen specifieke instroomeisen.
 • Farmaceutische Wetenschappen Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.
  Als minorstudent volg je het reguliere onderwijs samen met de farmaciestudenten.
 • Gender Studies
 • Global Change Geen ingangseisen.
 • Globalisering en mondiale ongelijkheid Geen ingangseisen.
 • Media en cultuur
 • Muziekwetenschap
 • Natuurkunde
 • Natuurkunde van de vaste aarde (geofysica) Je hebt een VWO-diploma met het profiel natuur & techniek, of natuur & gezondheid, met natuurkunde in je pakket.
 • Planologie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Sociaal Ondernemerschap Voor deelname aan de minor Sociaal Ondernemerschap gelden geen bijzondere ingangseisen. Er kunnen 25 studenten deelnemen.
  Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving, met voorrang voor studenten van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap.
 • Sociale geografie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Stadsgeografie Als je hbo-student bent, heb je gemiddeld minimaal een 7 op je cijferlijst staan. Ook als je een universitaire opleiding volgt, kan de toelatingscommissie een gemiddeld cijfer laten meewegen.
 • Structuurbiologie