Goedkeuring examencommissie

(The text below is currently only available in Dutch)

BUITENLANDSE VAKKEN INBRENGEN
Als je via het uitwisselingsprogramma van de faculteit of universiteit een periode in het buitenland gaat studeren dan maken de buitenlandse vakken deel uit van je (master) examen. Je dient bij de Examencommissie Rechtsgeleerdheid toestemming te regelen voor het inbrengen van de vakken.