Civiel effect

(this information is only for students with a Dutch Bachelor's degree in Law)

Civiel effect, hoe zit het ook alweer?
Om te kunnen werken als advocaat of binnen de rechterlijke macht moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, qua gevolgde opleiding, behaalde titels en bestudeerde cursussen.

Voorwaarden voor het ontvangen van een Verklaring van civiel effect:

  • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
  • ​je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
  • de volgende cursussen maken deel uit van het door jou gekozen traject binnen je bachelorexamen: Bestuursrecht, Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, Constitutioneel recht (of Belastingrecht), Goederenrecht, Inleiding Europees recht (of European Law), Materieel strafrecht, Privaatrecht in perspectief, Public International Law, Strafprocesrecht, Vennootschappen- en rechtspersonen en Verbintenissenrecht.

Voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gelden de volgende voorwaarden:

  • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
  • je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
  • togatraject: met het afronden van dit traject voldoe je automatisch aan de voorwaarden van het civiel effect;
  • multidisciplinair traject: zowel de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), als de cursus Handels- en rechtspersonenrecht of Vennootschappen en rechtspersonen maken deel uit van je examen. Daarnaast moet je extra juridische cursussen behalen in de bachelor- of masterfase om aan voldoende juridische ECTS te komen;
  • notarieel traject: de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), maken deel uit van je examenprogramma. Deze procesrechtcursussen kun je als (extra) keuzecursus doen.

NB voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding geldt de cursus Strafprocesrecht (OSIRIS-code RGBAPR0300, 5 ECTS) met terugwerkende kracht niet langer als voorwaarde voor het civiel effect.

Zie voor meer informatie over je examenprogramma je studievoortgangsoverzicht en de OER die op jou van toepassing is.


Juridische én niet-juridische cursussen binnen het departement Rechtsgeleerdheid
Niet alle cursussen die door het departement Rechtsgeleerdheid worden aangeboden, zijn juridisch.

In 2019/2020 biedt het departement de volgende niet-juridische cursussen aan:

Bacheloraanbod: RGBUPRV013 Bedrijfseconomie, RGBUSTR017 Criminal Law and Forensic Mental Health, RGBUSTR004 Criminologisch onderzoek voor juristen, RGBUSTR010 Forensische psychopathologie, RGBUSTR009 Inleiding forensische psychiatrie/psychologie, RGBUSTR006 Inleiding criminologie voor juristen, RGBUSTR008 International Organised Crime, RGBUSTR011 Verdieping criminologie.

Masteraanbod: RGMURWOM09 Academic Writing and Presentation Skills (exclusieve cursus Legal Research), RGMUSTR011 Advanced Methodology, RGMUSTR012 Critical Reflection on Criminology, RGMUSTR013 Cultural Criminology, RGMUSTR014 Global Reactions to Crime and Disorder, RGMUSTR015 Security and Cyber Technology, RGMUSTR009 Crossborder Crime, RGMUSTR016 Crimes of the Powerful.
Voor cursussen van het departement die je nu volgt, kun je in de Onderwijscatalogus vinden of ze juridisch of niet-juridisch van inhoud zijn (onder het kopje ‘Plaats van de cursus in het curriculum’).

Je stapt na de bachelor over naar een andere universiteit voor de master
Op het moment van afstuderen in de bachelor Rechtsgeleerdheid kun je op je diploma-aanvraag aangeven dat je een verklaring van afstuderen in combinatie met voortgang behalen civiel effect wilt ontvangen. Op de verklaring wordt aangegeven wat je in de master moet behalen om civiel effect te verkrijgen.

Je volgt alleen een master aan de UU
Als je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald en je civiel effect wilt behalen, heb je een 'Verklaring voortgang behalen civiel effect' nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Examencommissie van de universiteit waar je je bacheloropleiding hebt afgerond. In de verklaring moet worden aangegeven wat je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om daar civiel effect te verkrijgen.

Lever deze verklaring in bij het Studiepunt Rechten of stuur de verklaring per post t.a.v. Examencommissie Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht. De verklaring kan ook digitaal door de andere universiteit worden opgestuurd naar examencommissie.rechten@uu.nl.

Je hebt al een master behaald en volgt daarna een bachelor Rechtsgeleerdheid
Om te kunnen voldoen aan een civiel effect, kun je een Verklaring van civiel effect aanvragen bij het afstuderen in de bachelor. Stuur je verzoek per mail naar de Examencommissie.
De officiële regeling Beroepsvereisten voor advocatuur en rechterlijke macht “civiel effect” vind je in de Onderwijs- en examenregeling master in bijlage 5.
De Examencommissie is voor vragen over het civiel effect bereikbaar via: examencommissie.rechten@uu.nl