De Masterclass Europees recht gaat komend academisch jaar (2018/2019) niet door. Meer informatie over de masterclass 2019/2020 volgt dit najaar.

Heb je belangstelling voor het Europees recht? En wil je je oriënteren op uiteenlopende organisaties die dagelijks met het Europees recht van doen hebben?

De Masterclass Europees recht in de praktijk is een samenwerkingsverband van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van de Universiteit Utrecht met een aantal gerenommeerde organisaties. De faculteit vindt het belangrijk om de theorie van de studie te verbinden met de praktijk van het vakgebied waarvoor zij opleidt. De deelnemende organisaties kunnen hun werkterrein onder de aandacht te brengen van excellente masterstudenten.

De masterclass Europees recht in de praktijk van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is een uniek programma bedoeld voor masterstudenten met een achtergrond in het Europees recht in de praktijk, die bijna of net klaar zijn met hun master, maar nog niet uitgeleerd zijn. De masterclass biedt je een perfecte kans om je in korte tijd voor te bereiden op een geslaagde carrière. Maak kennis met de praktijk (advocatuur, ondernemingen,  overheid en non profitsector) en bepaal wat bij jou past. Door middel van een stage bij onze partners doe je praktijkervaring op en leer je boeiende professionals kennen. Daarnaast doe je specialistische kennis op, tijdens de interactieve onderwijsdagen, veelal op locatie van onze kantoren. Deelname levert je een fraaie toevoeging op je C.V. op en geeft je een gevoel voor wat Europees recht in de praktijk in de praktijk betekent.

WAAROM?
Het Europees recht in de praktijk is veel breder dan wat aan de faculteit wordt gedoceerd. Er is nauwelijks nog een rechtsgebied dat niet in grote mate beïnvloed is door het Europees recht in de praktijk. Vandaar dat ook elke organisatie ermee te maken krijgt. De vakken die je binnen de Masterclass Europees recht in de praktijk volgt, zijn geheel gericht op de praktijk. Soms heb je de onderwerpen al bestudeerd tijdens je bachelor- of masteropleiding, maar in dit geval zijn ze volledig gericht op de Nederlandse beroepspraktijk van de Europeesrechtelijke jurist.

PROGRAMMA

 • De Masterclass Europees recht in de praktijk duurt tien weken en start in april 2018. Het programma van de Masterclass Europees recht in de praktijk bestaat uit vier onderdelen met een duidelijke onderlinge samenhang:
 • Een stage bij een afdeling van een van de samenwerkingspartners waar het Europees recht in de praktijk deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk;
 • Het volgen van een aantal praktijkgerichte vakken bij de deelnemende partners in huis
 • Een praktijksimulatie ter afsluiting;

 

OPLEIDING IN HET KORT 

•  Duur opleiding: 10 weken •  Vorm: voltijd •  Gemiddelde studiebelasting: 40 uur per week  •  Voertaal: Nederlands  •  Startdata: april 2018  •  Aanmelddeadlines: december 2017   •  Aangeboden door: Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

 

Centraal onderdeel van de Masterclass Europees recht in de praktijk is de stage. Vier dagen in de week werk je gedurende tien weken bij een van de deelnemende partners. Je werkt nauw samen met ervaren juristen en andere professionals en ontdekt met welke zaken zij zich bezig houden. Dit geeft je een goed beeld van de dagelijkse praktijk. Je kan er ook inspiratie en kennis opdoen voor je thesis. 

De inhoud van de stage is vooraf met de organisatie overeengekomen. Ook zijn afspraken gemaakt over je begeleiding. Je loopt mee met een ervaren jurist en je gaat aan de slag met een aantal opdrachten, individueel of in samenwerking met anderen.

Op een vaste dag in de week volg je college. Tijdens de onderwijsuren ligt de nadruk op het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om je juridische kennis goed toe te kunnen passen. De cursussen zijn volledig gericht op de beroepspraktijk van de Europeesrechtelijke jurist.

Er wordt college gegeven over;

 • Staatsteun
 • Aanbestedingsrecht
 • De vier vrijheden
 • Mededingingsrecht
 • Structuurfondsen
 • Omgevingsrecht

De colleges worden voor een groot deel verzorgd door docenten die werkzaam zijn bij de organisaties die meedoen aan het programma. Het opleidingsprogramma vindt plaats bij hen in huis, zodat je naast je stageplaats ook een beter beeld krijgt van de andere deelnemende organisaties.

De praktijksimulatie sluit het programma van de Masterclass Europees recht in de praktijk in competitieverband af. In dit onderdeel combineer je je stage ervaring met de kennis en vaardigheden die je tijdens de colleges hebt opgedaan. Een jury van ervaren juristen wijst uiteindelijk de winnaar aan. Iedereen ontvangt tot slot een certificaat als bewijs van deelname aan de Masterclass Europees recht in de praktijk.

Je doet in korte tijd veel praktijkkennis en vaardigheden op, die je bij sollicitaties zowel in de praktijk van het Europees recht in de praktijk als in de algemene rechtspraktijk voordeel zullen opleveren. Bovendien krijg je ruimschoots de kans jezelf goed te presenteren bij alle deelnemende organisaties. Met maximaal een kleine groep studenten doorloop je het hele traject en kun je ervaringen uitwisselen. De Masterclass Europees recht in de praktijk is een extra-curriculair programma. In overleg met de programmaleider [kunnen] echter studiepunten worden toegekend die je kunt inbrengen in je master. 

Aan de Masterclass Europees recht in de praktijk doen 11 diverse organisaties mee. Samen vormen zij een representatieve groep voor de Europeesrechtelijke praktijk, dat wil zeggen dat zowel overheid, advocatuur als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. 

Hier vind je een actueel overzicht van de deelnemende kantoren. 

Je kunt je voor de Masterclass Europees recht in de praktijk aanmelden als je op het moment van aanvang:

 • beschikt over een bachelordiploma met een major Rechtsgeleerdheid;
 • tenminste de helft hebt van het aantal studiepunten van een master Public International Law, Legal Research, European Law, Staats- en bestuursrecht of Recht & Onderneming

Het programma van de Masterclass wordt alleen opengesteld voor studenten die in Utrecht hun masteropleiding hebben gevolgd of nog volgen. Studenten die belangstelling hebben voor de Masterclass nemen deel aan een selectieprocedure. Er is plaats voor maximaal 15 studenten.

Als je aan de bovenstaande toelatingseisen voldoet, kun je je aanmelden door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Je wordt gevraagd om het volgende mee te sturen:

 • Motivatiebrief (geef twee voorkeuren voor organisaties op)
 • Kort cv
 • Studievoortgangsoverzicht (op te vragen bij het Studiepunt Rechten)

De selectiecommissie zal de brieven en cv’s beoordelen en kandidaten uitnodigen voor een kort gesprek, waarin wordt ingegaan op je motivatie voor deelname. Na selectie volgt nog een ‘tweede-ronde’ gesprek bij de organisatie waar je voorlopig geplaatst bent.

De faculteit organiseert voorafgaand aan de 'tweede ronde'-gesprekken een sollicitatietraining voor alle deelnemers. Het doel van de sollicitatietraining is jou te helpen bij de voorbereiding op het gesprek bij de organisatie waar jij stage gaat lopen. In de sollicitatietraining komen o.a. de vragen aan de orde die je tijdens het gesprek kunt verwachten. 

Als deelnemer aan de Masterclass Europees recht in de praktijk loop je 1 stage van 10 weken bij een deelnemend kantoor. Aan deelname aan de Masterclass zijn voor studenten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie geen extra kosten verbonden, behalve de eventuele bijkomende kosten voor het aanschaffen van studieboeken en reiskosten naar de colleges op locatie.  

Als je op 1 september afgestudeerd bent en toch wilt deelnemen aan de Masterclass betaal je éénmalig een bedrag van € 488,- gelijk aan drie maanden collegegeld. Je mag echter niet langer dan 6 maanden voor de start van de Masterclass zijn afgestudeerd.

Voorlichtingsbijeenkomst: maandag 18 september 13:00-14:00 uur, Janskerkhof 2-3, ruimte 116
Data selectieprocedure volgen zo spoedig mogelijk. 

Voor meer informatie of om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen: masterclass.europeesrecht@uu.nl