Introductie voor eerstejaars

Introductie voor eerstejaars

Tijdens de introductie maak je kennis met je tutor en krijg je informatie over allerlei praktische zaken, zoals ICT, studiebegeleiding, bindend studieadvies. En het is tegelijkertijd een leuke manier om informeel je studiegenoten te leren kennen. 

Vragen?

Heb je nog vragen over de introductie, neem dan contact op met het Onderwijssecretariaat van Geesteswetenschappen.

Studiebegeleiding

Soms is het voor een eerstejaarsstudent lastig de weg te vinden in een grote organisatie als die van de Universiteit Utrecht. Daarom kun je bij verschillende mensen terecht voor begeleiding en advies:

 • Je docent
  Docenten zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen of onduidelijkheden over een cursus.
 • Je tutor
  Alle eerstejaarsstudenten krijgen tijdens de introductie een docent als tutor toegewezen die tijdens je bachelor jouw persoonlijke begeleider is. Met de tutor bespreek je de studievoortgang en andere zaken die met het studeren zelf te maken hebben. Als je behoefte hebt aan meer gesprekken, kun je die altijd met hem/haar inplannen.
 • Je studieadviseur
  De studieadviseur is een vertrouwenspersoon en bemiddelaar tussen student en docent. Hij of zij kan je helpen met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc.
 • Het Studiepunt Geesteswetenschappen
  Voor studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs.

Bindend studieadvies (BSA)

Bij Geschiedenis geldt een bindend studieadvies (BSA): je moet in het eerste jaar tenminste 45 EC behalen. Het is dus belangrijk dat je geen studievertraging oploopt. Om je zo goed mogelijk te begeleiden heb je in het eerste jaar minstens twee gesprekken met je tutor. In deze gesprekken bespreek je vooral de studievoortgang, motivatie en keuzes.

Studievereniging

De opleiding Geschiedenis heeft een eigen studievereniging, de UHSK. Zij organiseren allerlei activiteiten, zowel in het kader van de studie als daarbuiten.