Met het programma Time to Explore kun je je nog beter voorbereiden op je beroepsloopbaan. Op verschillende manieren krijg je de kans om te leren van mensen die werkzaam zijn in de praktijk en om de vaardigheden aan te scherpen die je nodig zult hebben in je beroepsleven.

Het omvangrijke alumninetwerk van Sociale geografie en planologie draagt bij aan de invulling van dit programma.

 

Functies van alumni van Sociale geografie en planologie (Stichting STOGO & Departement SGPL, 2012)

Soms heb je de behoefte om met iemand te praten die al wat langer meedraait dan jij. Als je je aansluit bij het coachnetwerk, kun je in contact komen met een alumnus die je verder kan helpen. Je kunt advies krijgen over bijvoorbeeld:

  • het kiezen van een master.
  • solliciteren.
  • netwerken.
  • het zoeken naar een stage of baan.

Samen met de alumnus bepaal je hoe het mentortraject eruit komt te zien. Soms verloopt het contact uitsluitend via de mail, of drink je samen een kop koffie, maar je kunt ook vragen of je een dag kunt meelopen op het werk van je mentor, of om andere begeleiding vragen.

Wil je eens kijken hoe het werk van een sociaal geograaf of planoloog eruit ziet? Op de meeloopdagen krijg je daartoe de kans. Een aantal alumni opent speciaal voor studenten Sociale geografie en planologie de deuren van hun organisaties, zodat je antwoord kunt krijgen op vragen als:

  • Hoe zit de arbeidsmarkt er voor mij uit?
  • Wat kan ik met mijn diploma Sociale Geografie en Planologie doen?
  • Waar kom ik als afgestudeerde terecht in het werkveld?

Je komt in contact met de praktijk, waarbij alumni je alles kunnen vertellen over hun studieperiode, (eerste) werkervaring en over hun huidige functie. Elk collegejaar zijn er verschillende meeloopdagen, elk jaar weer bij andere organisaties. In de agenda vind je de aankondiging van de komende meeloopdagen.

In je opleiding leer je veel beroepsvaardigheden. Time to Explore biedt je trainingen om die vaardigheden verder te ontwikkelen en om andere vaardigheden aan te leren die in je loopbaan van pas te komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan oriëntatie op beleidsterreinen, beleidsanalyse, rapportage, loopbaanoriëntatie of netwerken. In de agenda vind je de aankondiging van komende trainingen.

Elke onderwijsperiode geeft iemand met een ruime ervaring in de beroepspraktijk een lezing of workshop. De spreker vertelt daarin over de laatste ontwikkelingen in zijn of haar werk. Met deze lezingen en workshops blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in de werkvelden waar je toekomst kan liggen. Bovendien geeft het je een inkijkje in de functie en werkzaamheden van afgestudeerde sociaal geografen en planologen. In de agenda vind je de aankondiging van komende lezingen.