Are you enthusiastic about geography and do you like to share your knowledge with other people? Consider to become a geography teacher. 

Master in teaching

The best way to do so is to follow the one-year Master’s programme Leraar voorbereidend hoger onderwijs (in Dutch), after finishing your current Master’s programme. This will grant you a first degree teaching qualification for secondary education. That means you will be able to work in the upper and lower years of vmbo, havo, and vwo in the Netherlands. There are entry requirements. You need to have a broad geographical knowledge, especially in physical and human geography. If you have any deficiencies, it would be wise to repair them before you finish your Master’s programme. To do so, you can make use of a special offer of e-modules.

E-modules

These e-modules are available on Blackboard. You’ll take a module in a standard teaching period. Every week has it own learning aims. Your self-tuition will be supported by knowledge clips and lectures. You’ll stay in contact with your lecturers and fellow students on a platform on Blackboard. In principle, you’ll take the courses within your exam programme. The e-modules are in Dutch.

GEO1-1191E Systeem aarde 1

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 1
 • 5 EC

In dit eerste deel van Systeem aarde ligt de nadruk op processen in de inwendige aarde (endogene krachten) en fenomenen die zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de aarde als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de diepe aarde. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 1 volgt of hebt gevolgd.

GEO1-4192E Systeem aarde 2

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 2
 • 7,5 EC

In het tweede deel van Systeem aarde komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de vormen en processen aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 2 volgt of hebt gevolgd.

GEO3-3063E Wereld

 • Sociale geografie
 • Niveau 3
 • Periode 2
 • 7,5 EC

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen, de impact van wereldsteden, en het mondiale voedselvraagstuk. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Globalisation (GEO3-3413) volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3062E Zuid-Amerika

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskundesyllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die je zult uitdiepen zijn: beeldvorming, landschappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika, en Brazilië als BRIC land.

GEO2-3061E Leefomgeving

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 4
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde.

You can enrol for an e-module with this application form

If you have any questions, please send an email to e-modules.sgpl@uu.nl.