Taalontwikkeling

In de minor Taalontwikkeling richten we ons op de belangrijkste ideeën en vraagstukken in het taalontwikkelingsonderzoek (eerste en tweede taal). Je krijgt inzicht in welke cognitieve, sociale en biologische factoren bij de verschillende taalontwikkelingsprocessen een rol spelen.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Prof. dr. Peter Coopmans

Cursusoverzicht

Taalontwikkeling

Code minor

TOW-MINOR-14

Ingangseisen

Geen

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

Taal is een enorm complex verschijnsel. Dat maakt het bestuderen van hoe een taal eigenlijk geleerd wordt zo’n fascinerende onderneming. In zijn alledaagsheid stelt het de wetenschap voor uitdagende vragen. Hoe kan het dat mensen in staat zijn de taal of talen waarmee zij als kind opgroeien in zo’n korte tijd te doorgronden en deze te gebruiken op een heel creatieve en natuurlijke, haast speelse, manier? Waarom zien we dat gemak en die speelsheid afnemen wanneer diezelfde mensen in een latere fase nog een andere, vreemde taal proberen te leren?

De wetenschappelijke uitdaging is uit te vogelen welke cognitieve, biologische en omgevingsfactoren verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van menselijke talige kennis, zowel bij de eerste taal (de moedertaal) als later bij een tweede of vreemde taal. En hoe zit het precies bij vroege twee- or meertalige ontwikkeling?  Wat gebeurt bij een stoornis in de taalontwikkeling? Kunnen we dan vaststellen of deze stoornis specifiek talig is, of speelt zij in meerdere domeinen van kennisontwikkeling? Wat leert ons dit over het verband tussen taal en cognitie in het algemeen?

Wat is rol van sociale cognitie in taalontwikkeling? Wat is het verband tussen taalontwikkeling en de ontwikkeling van identiteit? Wat is de relatie met de ontwikkeling van morele en sociale vaardigheden, en ook hier, wat gebeurt er precies als er hier sprake is van een stoornis in een van deze deelgebieden?

Dit soort vragen komt aan bod in een viertal cursussen: over moedertaalontwikkeling, tweede-taalontwikkeling, taal in het bredere domein van cognitieve ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen, en taalontwikkeling in sociaal perspectief.

Doelgroep

Als je belangstelling hebt voor taal of communicatie, of je bent geïnteresseerd in cognitie, gedrag of ontwikkeling in het algemeen, dan biedt deze minor je de mogelijkheid om je kennis en inzicht hierin te verbreden en te verdiepen door nadere bestudering van een uniek menselijke eigenschap.

In deze minor verwerf je kennis van de belangrijkste ideeën en vraagstukken in het taalontwikkelingsonderzoek (eerste en tweede taal) en ontwikkel je inzicht rond de vraag welke cognitieve, sociale en biologische factoren bij de verschillende taalontwikkelingsprocessen een rol spelen. Op gevorderd en verdiepend niveau worden kennis en enige ervaring met passende onderzoeksmethoden ingezet bij de formulering en beantwoording van wetenschappelijke vragen op de verschillende terreinen van ontwikkelingsonderzoek: eerste en tweede taalverwerving, taal en cognitie, taalstoornissen én taal in sociale context .

  Studieprogramma

  De minor Taalontwikkeling bestaat uit 4 verplichte cursussen.

  Uitzonderingen

  • Studenten van Taalwetenschap/Linguistics: in plaats van Eerste Taalontwikkeling (TL2V14103) volg je één van deze cursussen:
   • De Nederlandse taal: systeem en variatie (NE2V23002, niveau 2, blok 4) of
   • Foundations of English Linguistics (EN2V17002, niveau 2, blok 3).
     
  • Studenten van English Language and Culture: in plaats van Tweede Taalontwikkeling (TL2V14104) volg je één van deze cursussen:
   • De Nederlandse taal: systeem en variatie (NE2V23002, niveau 2, blok 4) of
   • Comparative Morphosyntax (TW2V23001, niveau 2, blok 2).

  Neem contact op met de Examencommissie van je opleiding om hiervoor goedkeuring te krijgen.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.