Spaanse taal en cultuur

In de minor Spaanse taal en cultuur maak je kennis met de Spaanse taal en met de cultuur van de Spaanstalige wereld. Je leert Spaans spreken, luisteren, lezen en schrijven, zodat je na voltooiing van de minor een goede basisvaardigheid hebt. Je kunt kiezen uit 4 varianten: Algemene variant, variant voor studenten met interesse in literatuur en cultuur, variant voor studenten met interesse in meertaligheid en taalverwerving en een variant voor studenten met interesse in interculturele communicatie. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Reindert Dhondt (alleen voor inhoudelijke vragen over de minor, voor praktische vragen over aanmelding kun je contact opnemen met het Studiepunt Geesteswetenschappen)

Cursusoverzicht

Spaanse taal en cultuur

Code minor

SPA-MINOR-18

Ingangseisen

Zie Cursusplanner voor specifieke eisen per cursus. Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Spaanse taal en cultuur.

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 10 juni 2024 13.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én de losse cursussen!

Doel en inhoud 

In de minor Spaans maak je kennis met de Spaanse taal en met diverse cultuuruitingen van de Spaanstalige wereld. In drie opeenvolgende cursussen taalverwerving leer je Spaans spreken, luisteren, lezen en schrijven, waarbij je het taalvaardigheidsniveau B1 (ERK: ‘onafhankelijke gebruiker’) bereikt. Daarnaast doe je ook kennis op over belangrijke Spaanse theaterstukken die grote invloed hebben uitgeoefend op de Spaanstalige wereld en daarbuiten.

Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Spaanse taal en cultuur.

Studieprogramma

Deze minor heeft 4 varianten:

  Studenten met voorkennis van de Spaanse taal

  Als je voorkennis hebt van de Spaanse taal en je denkt te kunnen instromen in een hogere taalverwervingscursus, neem dan contact op met Dr. Silvia Canto (S.Canto@uu.nl). Meer informatie over de taalniveaus en de ontheffingsmogelijkheden van de cursussen vind je hier.

  Als je één of meerdere taalverwervingscursussen mag overslaan, zul je een aangepast minorprogramma moeten aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. De examencommissie zal in overleg met de contactpersoon van de minor Spaans bekijken of dat mogelijk is.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.