Recht, Innovatie & Technologie

INHOUD 

Technologie is al zo oud als de ‘uitvinding’ van vuur. De impact en snelheid van de huidige technologische ontwikkeling is echter ongekend. We leven en werken in een samenleving waarin innovatie en technologie een steeds grotere rol spelen in (bijna) elk facet van ons leven.

Daarmee wordt elke jurist op elk rechtsgebied op enig moment geconfronteerd met technologische ontwikkeling. Tot de verbeelding sprekende vraagstukken zijn auteursrechten op creaties door artificiële intelligentie en eigendom van big data; de aansprakelijkheidsvraagstukken bij zelfrijdende auto’s en regulering van grote technologiebedrijven; en de ontwikkeling van fundamentele rechten als privacy en vergetelheid.

Welke plek heeft technologie in ons rechtsysteem en hoe kan men in een rechtstaat omgaan met innovatie? In de minor Recht, Innovatie en Technologie wordt ingegaan op de wisselwerking tussen recht en technologie en antwoord gegeven op de vraag hoe technologische ontwikkeling het rechtsysteem beinvloedt en op welke wijze het rechtsysteem richting kan geven aan technologische ontwikkeling.

Hieronder vind je een video over deze minor:
https://www.youtube.com/watch?v=pxfrcpO2_6Q


DOEL

Het doel van de minor Recht, Innovatie en Technologie is jou als (rechten)student toekomstbestendig te scholen en voor te bereiden op de uitdagingen die de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meebrengen. In de minor ontwikkel je de kennis en analytische vaardigheden die vereist zijn om de vele door (technologische) innovatie ingegeven juridische vragen te kunnen beantwoorden.

Je raakt bekend met de relevante bestaande regelgeving en hedendaagse knelpunten en de (meta)juridische vaardigheden die nodig zijn om de rechtsvragen van de toekomst op te lossen. De nadruk ligt daarbij op drie kernthema’s die worden geïntroduceerd in het inleidende vak en worden uitgewerkt in de vervolgvakken van de minor, te weten: het recht op technologie; de regulering van technologie; en de fundamentele rechten die aan de regulering van technologie ten grondslag liggen.

De minor is geen vereiste voor maar vormt wel een goede voorbereiding op de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie

CURSUSSEN

Verplicht
Periode 1: Inleiding Recht, Innovatie en Technologie: introductie van de relatie tussen technologie & recht vanuit (rechts)filosofisch en meta-juridisch perspectief;
 

Keuze 3 uit 6
Periode 2: Cybercrime
Periode 2: Regulating Big Tech: introductie reguleringsvraagstukken die samenhangen met de marktmacht van technologie ondernemingen in Europa;
Periode 2: Digitalisering en de rechtsstaat: introductie van de impact van digitalisering op de democratische rechtsstaat, met bijzondere aandacht voor algoritmische besluitvorming door de overheid
Periode 3: Beginselen Intellectuele Eigendom: introductie van de belangrijkste gebieden van Intellectuele Eigendom op het snijvlak van bescherming en stimulering van (technologische) innovatie;
Periode 3: Recht en Medische Biotechnologie
Periode 4: Privacy en Gegevensbescherming: introductie van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens.


INGANGSEISEN

De minor is toegankelijk voor alle studenten Rechtsgeleerdheid. Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus. 


AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het studiepunt rechtsgeleerdheid.

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur worden geboekt.
 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl 
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 3) is geopend op maandag t/m donderdag van 11.00 - 16.30 uur (tussen 13:00-13:30 gesloten vanwege lunchpauze).
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 09:30 tot 11:00 uur. Tel: (030) 253 70 04

Het studiepunt is op vrijdag gesloten.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.