Media, Data and Platform Studies

In de minor Media, Data and Platform Studies leer je alles over de dataficatie van onze samenleving, met name de online platformen. Je maakt kennis met verschillende invalshoeken en methoden voor het bestuderen van gedigitaliseerd materiaal. Deze minor is een goede voorbereiding op de masters New Media and Digital Culture en Media, Art and Performance Studies.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Karin van Es

Cursusoverzicht

Media, Data and Platform Studies

Code minor

MDP-MINOR-18

Ingangseisen

Niet toegankelijk voor:

  • Studenten Communicatie- en informatiewetenschappen met verdiepingspakket Digitale communicatie
  • Studenten Communicatie- en informatiewetenschappen met verdiepingspakket Media, data en maatschappij
Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

In deze minor bestudeer je online platformen vanuit het uitgangspunt dat deze niet neutraal zijn maar juist een rol spelen in het tot stand brengen van verbindingen tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en bedrijven. Het faciliteren en organiseren van deze verbindingen gebeurt met behulp van de (gebruikers)data die online interacties genereren. Je leert technologische ontwikkelingen kritisch te beoordelen, door vanuit verschillende theoretische perspectieven online platformen te benaderen, en maakt kennis met verschillende methoden zoals interface-analyse, online etnografie en online histografisch onderzoek. Deze methoden zijn vooral nuttig als je verder wilt met data/software georiënteerde cursussen.

De minor Media, Data & Platformstudies is ook een kernpakket voor studenten TCS en LAS.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Media, Data & Platform Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC):

  • Mediatisering en dataficatie: aan de hand van concrete voorbeelden leer je hoe digitalisering en dataficering cultuur en maatschappij transformeren.
  • De platformsamenleving: je leert een ​​kritische en analytische evaluatie te doen van de rol van platformen in de samenleving, die uitmondt in een gefundeerd standpunt.
  • Fan Cultures and the Civic Imagination (Engelstalig): over de mediapraktijken die zich op deze platforms ontvouwen (bijv. verspreiden van memescrowdsourcing en online activisme) en hoe deze leiden tot een verandering van de publieke sfeer, de culturele productie, de creatie en organisatie van kennis alsmede mediawijsheid.
  • Televisiegeschiedenis online: hoe je kritisch omgaat met platformen en innovatieve zoeksystemen voor televisie-data, en hoe je aan online televisiegeschiedschrijving kunt doen. Hier kun je je eerder opgedane kennis over dataficatie, platformen en participatie uit voorgaande cursussen uit de minor inzetten.

Vervangende cursussen

Doe je de BA Media en Cultuur, dan heb je bij de volgende verdiepingspakketten 7,5 EC overlap:

  • Nieuwe media en digitale cultuur
  • Televisie- en mediacultuur
  • Participatory Cultures: Civic Engagement in Media and Performance

Je moet dan een andere profileringscursus (vrije keuze) volgen in de plaats van de overlappende cursus. Hiervoor is goedkeuring nodig van de Examencommissie.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.