Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken

De minor Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken is bedoeld voor studenten met interesse in actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die zich in onze samenleving voordoen.

Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn inburgering, het tegengaan van jeugdcriminaliteit, pesten, marginalisering van groepen jongeren, radicalisering, en verslaving, maar ook vragen als: Is er in onze haastmaatschappij nog wel voldoende tijd voor de opvoeding? Hoe verandert de opvoeding door het gebruik van social mediaa en op welke wijze hebben integratievraagstukken impact op de opvoeding van jongeren?

In tegenstelling tot een orthopedagogische invalshoek (vooral klinisch gericht op ontwikkeling en gedrag van individuen) wordt bij maatschappelijke opvoedingsvraagstukken vooral gekeken naar gedrag en problemen van groepen kinderen, jongeren en opvoeders en naar de contexten waarin deze zich ontwikkelen. Het gaat dus om een meer sociaal-pedagogische benadering. De minor bestaat uit 2 tracks. Studenten kiezen een van beide tracks.

Doelgroep

Track 1 bestaat uit een aanbod van vier pedagogische cursussen in blokken 1 t/m 4. Deze track is interessant voor niet-pedagogiek studenten (van buiten de opleiding Pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht).

Track 2 bestaat uit met een aanbod van vier cursussen in blokken 1 en 2 en is in principe alleen bedoeld voor hbo-studenten die de track in het kader van een bijvak willen volgen.

Masterprogramma Youth, Education and Society

De minor verschaft niet automatisch toegang tot het masterprogramma Youth, Education and Society (YES). Bekijk voor meer informatie de toelatingsvoorwaarden van het masterprogramma Youth, Education and Society.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Paul Baar (p.baar@uu.nl).