Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie

In de minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie leer je de Latijnse taal en cultuur kennen van de klassieke periode tot en met de (vroeg)moderne tijd. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Prof. dr. Els Rose

Cursusoverzicht

Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie

Code minor

LAT-MINOR-16

Ingangseisen

Kennis van het Latijn op verdiepend niveau. CE Latijn of Latijn II (TL2V14003). Zie cursusbeschrijvingen voor meer informatie.

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

De minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie bouwt voort op de taalverwerving die is opgedaan in de cursussen Latijn I en II. We behandelen de belangrijkste theorieën en methoden van onderzoek op het gebied van de Latijnse taal en cultuur, vanaf de klassieke periode tot en met de (vroeg)moderne tijd. We besteden in alle cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk en bereiden je voor op de RMA, Ancient, Medieval and Renaissance Studies aan de UU en op een MA Oudheidkunde (of een vergelijkbare MA-opleiding) buiten de UU.

De onderwerpen die tijdens deze minor aan bod komen zijn:

  • de belangrijkste representanten van de Latijnse literatuur uit de klassieke, laatantieke, middeleeuwse en (vroeg-) moderne periode
  • de ontwikkeling van de Latijnse taal vanaf de klassieke tot aan de (vroeg-) moderne periode
  • de belangrijkste theorieën t.a.v. de ontwikkeling van het Latijn
  • analyse en interpretatie van Latijnse teksten
  • Latijnse teksten vertalen in goed Nederlands of Engels
  • de historische en culturele context van de Latijnse literatuur in de verschillende perioden
  • het Latijn en de Latijnse literatuur in diachroon perspectief

Ook interessant:

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.