Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming

Wat brengt jeugdige delinquenten tot hun daden? Welke kinderen zijn in hun ontwikkeling bedreigd door onveiligheid? Welke mogelijkheden biedt het jeugdrecht om bij te sturen? Wat werkt en wat niet? Deze vragen staan centraal in de Minor Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor alle studenten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid. De minor is ook toegankelijk voor studenten van buiten de Universiteit Utrecht.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Prof. dr. Jessica Asscher, e-mail: j.j.asscher@uu.nl.