Informatica voor hbo-studenten

(Minor)

De minor ‘informatica voor hbo-studenten’ is bedoeld voor hbo-studenten, in het bijzonder studenten ICT van de Hogeschool Utrecht. Deze minor geeft een breed overzicht van de universitaire informatica-opleiding. Het wetenschappelijke karakter van de aangeboden inhoud geeft een goed beeld van wat het betekent om informatica aan de universiteit te studeren, en bereidt studenten die een master informatica willen doen goed voor.

Ieder vak in de minor past goed bij één van de masterprogramma´s van informatica. Zo krijg je een goed beeld van de masterprogramma´s aan de Universiteit Utrecht.

Studieprogramma

De minor bestaat uit vier verplichte cursussen van elk 7,5 EC. Je kan kiezen tussen een eerste semester minor (september t/m begin februari) of een tweede semester minor (begin februari t/m begin juli).  

Hieronder vind je een overzicht van de vakken, uit de Cursusplanner waarin je meer informatie over de vakken kan vinden en vrijblijvend het bijbehorende rooster kan genereren.

Ingangseisen

Deze minor is bedoeld voor hbo-studenten die een opleiding (gerelateerd aan) informatica en/of ICT volgen. De minor veronderstelt wiskunde voorkennis op het niveau van vwo Wiskunde B. Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich niet inschrijven voor deze minor. 

Afronding van deze minor is geen garantie voor directe toelating tot onze masterprogramma's op het gebied van de informatica (Computing Science en Game and Media Technology) of kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence), maar doet wel het aantal deficiënties afnemen. Onze verwachting is wel dat succesvolle afronding van deze minor leidt tot een grote slaagkans bij een masterprogramma van informatica. 

Aanmelden en inschrijven

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl

Bestellen benodigde boeken en dictaten 

Meer weten?