Informatica

Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in Informatica. Voor studenten die al een major in Informatica, Informatiekunde of Kunstmatige Intelligentie volgen, is deze minor niet (of minder) geschikt.

Minor Informatica

In elke opleiding en in elke werkkring krijg je te maken met informatie- en communicatietechnologie. Iedereen kan wel tekstverwerken en presentaties maken en het internet gebruiken, en in je eigen opleiding leer je specifieke software voor je vakgebied te gebruiken. Maar om te overleven in de ICT-jungle, en voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen is het handig om wat meer achtergronden van de informatica te kennen. Een minor informatica kan daarom een goede aanvulling zijn op je eigen major.

Je kunt de minor zelf samenstellen door vier vakken (van elk 7,5 EC) te kiezen uit vrijwel het gehele aanbod aan vakken van de opleiding informatica. De enige voorwaarde is dat er minimaal één niveau-3 vak bij zit. We raden aan om in blok 1 of 2 te beginnen met een vak waar je leert programmeren (tenzij je dat al kan). Daarna kun je verder gaan met meer specifieke programmeertechniken voor in netwerken samenwerkende computers, of bijvoorbeeld dieper in gaan op beeldverwerking of kunstmatige intelligentie.

Hieronder staat de complete lijst van ruim 20 vakken, maar we geven ook een aantal voorbeelden van samenhangende pakketten. De meeste zijn goed te doen zijn in precies een jaar half-time (elk blok één vak, gedurende je tweede of je derde studiejaar), sommige kunnen beter of twee jaar gespreid worden (beginnnen in je tweede studiejaar en afmaken in je derde jaar). We geven ook voorbeelden van pakketten die je in een half jaar fulltime kunt afronden.

blok 1 slot DINFOIMPniv.1Imperatief programmeren
blok 1 slot AINFONWniv.1Computerarchitectuur en netwerken
blok 1 slot CINFOMSOniv.2Modelleren en systeemontwikkeling
blok 1 slot BINFOFPniv.2Functioneel programmeren
blok 1 slot DINFOIBVniv.3Beeldverwerking
blok 1 slot AINFOB3SECniv.3Security
blok 2 slot CINFOB1MNPniv.1Modelleren en programmeren
als alternatief voor INFOIMP in periode 1
blok 2 slot CINFOB3CCniv.3Concurrency
blok 2 slot AINFOOPTniv.3Optimalisering en complexiteit
blok 2 slot BINFOB3TCniv.3Talen en compilers
blok 3 slot BINFODBniv.2Databases
blok 3 slot DINFOB2WTniv.2Webtechnologie
blok 3 slot CINFOALniv.3Algoritmiek
blok 3 slot BINFOB3ISniv.3Intelligente systemen
blok 3 slot AINFOB3ITniv 3Interactietechnologie
blok 4 slot BINFOGRniv.2Graphics
blok 4 slot DINFODSniv.2Datastructuren
blok 4 slot BINFODDMniv.3Driedimensionaal modelleren
blok 2 slot DINFOB3CIniv.3Computationele intelligentie
blok 4 slot DINFOB3DARniv.3Data-analyse en retrieval
blok 4 slot CINFOB3STVniv.3Software testing en verificatie

Voor studenten met major Kunstmatige Intelligentie: de vakken INFOIMP, INFOB1MNP, INFODS en INFOB3TC kun je niet kiezen, omdat soortgelijke vakken al in je hoofdopleiding zitten.

Voor studenten met major Informatiekunde: de vakken INFOIMP, INFOB1MNP, INFOMSO en INFODB kun je niet kiezen, omdat soortgelijke vakken al in je hoofdopleiding zitten.

Voorbeeldpakketten

Programmeren in allerlei vorm

blok 1 slot DINFOIMPniv.1Imperatief programmeren
blok 2 slot CINFOB3CCniv.3Concurrency
blok 3 slot DINFOB2WTniv.2Webtechnologie
blok 4 slot DINFODSniv.2Datastructuren

Meer technische/praktische kanten van de informatica

blok 1 slot AINFONWniv.1Computerarchitectuur en netwerken
blok 2 slot CINFOB1MNPniv.1Modelleren en programmeren
blok 3 slot DINFOB2WTniv.2Webtechnologie
blok 4 slot BINFODDMniv.3Driedimensionale modellering

Softwaretechnologie: achtergronden van en ontwikkelingen in programmeertalen

blok 1 slot BINFOFPniv.2Functioneel programmeren
blok 2 slot BINFOB3TCniv.3Talen en compilers
blok 3 slot DINFOB2WTniv.2Webtechnologie
blok 4 slot CINFOB3STVniv.3Software testing en verificatie

Kunstmatige intelligentie (niet bedoeld voor studenten met major KI, want die hebben deze vakken al in een verdiepend pakket)

blok 1 slot DINFOIMPniv.1Imperatief programmeren
blok 2 slot DINFOB2KIniv.2Kunstmatige intelligentie (dit vak wordt niet meer aangeboden per collegejaar 2021-2022) 
blok 3 slot BINFOB3ISniv.3Intelligente systemen
blok 2 slot DINFOB3CIniv.3Computationele intelligentie

Algoritmische aanpak van de informatica (te spreiden over twee jaar)

blok 2 slot CINFOB1MNPniv.1Modelleren en programmeren
blok 4 slot DINFODSniv.2Datastructuren
blok 1 slot AINFOB3SECniv.3Security
blok 3 slot CINFOALniv.3Algoritmiek

Graphics en beeldverwerking (te spreiden over twee jaar)

blok 2 slot CINFOB1MNPniv.1Modelleren en programmeren
blok 4 slot BINFOGRniv.2Graphics
blok 1 slot DINFOIBVniv.3Beeldverwerking
blok 4 slot BINFODDMniv.3Driedimensionale modellering

Vakken interessant voor studenten met major Wiskunde

blok 1 slot AINFOB3SECniv.3Security
blok 2 slot AINFOOPTniv.3Optimalisering en complexiteit
blok 3 slot BINFODBniv.2Databases
blok 4 slot DINFOB3DARniv.3Data-analyse en retrieval

Vakken interessant voor studenten met major KI

blok 1 slot BINFOFPniv.2Functioneel programmeren
blok 2 slot BINFOB3TCniv.3Talen en compilers
blok 3 slot BINFODBniv.2Databases
blok 4 slot DINFOB3DARniv.3Data-analyse en retrieval

Fulltime pakket herfstsemester

blok 1 slot DINFOIMPniv.1Imperatief programmeren
blok 1 slot AINFONWniv.1Computerarchitectuur en netwerken
blok 2 slot DINFOB2KIniv.2Kunstmatige intelligentie (dit vak wordt niet meer aangeboden per collegejaar 2021-2022) 
blok 2 slot CINFOB3CCniv.3Concurrency

Fulltime pakket herfstsemester

blok 1 slot BINFOFPniv.2Functioneel programmeren
blok 1 slot AINFONWniv.1Computerarchitectuur en netwerken
blok 2 slot DINFOB2KIniv.2Kunstmatige intelligentie (dit vak wordt niet meer aangeboden per collegejaar 2021-2022)
blok 2 slot BINFOB3TCniv.3Talen en compilers

Fulltime pakket lentesemester

blok 3 slot BINFODBniv.2Databases
blok 3 slot DINFOB2WTniv.2Webtechnologie
blok 4 slot BINFOGRniv.2Graphics
blok 4 slot DINFODSniv.2Datastructuren

Inschrijven

Je kunt je in OSIRIS online inschrijven voor deze minor. De OSIRIS-code is INFOINCA. Daarnaast schrijf je je ook via Osiris online in voor de vakken waarmee je de minor wilt invullen.

Roosters
Klik op de titel van het vak.

Belangrijke informatie van de docent gedurende de cursus
Link bovenaan de vakpagina's "website met extra informatie"

Bestellen benodigde boeken en dictaten
https://www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs/Boeken/

Meer weten?
Anne Oonk
Telefoonnummer: (030) 253 2818
E-mail: studieadviseur.inca@uu.nl

Vragen over je inschrijving: science.inform.ba@uu.nl.