Geesteswetenschappen in de praktijk (stageminor)

In de minor Geesteswetenschappen in de beroepspraktijk leer je jouw expertise en vaardigheden te gebruiken om met sociale partners vragen uit de samenleving te beantwoorden. Je reflecteert op de sociale, culturele en economische waarde van de geesteswetenschappen en op de geesteswetenschappen als instrument van burgerschapsvorming. Zo bereid je je voor op je toekomstige rol als professional met een geesteswetenschappelijk achtergrond.

Samenvatting

Aantal EC

15 EC (uit te breiden tot 22,5 of 30 EC)

Aantal cursussen

minimaal 2

Start

Blok 1, 2, 3 of 4

Coördinator

Berteke Waaldijk

Cursusoverzicht

Geesteswetenschappen in de beroepspraktijk (stageminor)

Code minor

STA-MINOR-22

Minor open voor
 • studenten die een bacheloropleiding doen bij de faculteit Geesteswetenschappen
 • studenten LAS die een TCS-hoofdrichting volgen
 • TCS-studenten (de 2e verplichte cursus mag geen overlap hebben met andere verplichtingen binnen het curriculum). 
Aanmelden

Start blok 1: tussen 3 juni en 10 juni 2024 13.00
Start blok 3: tussen 4 november en 11 november 2024 13.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

In deze minor ben je zelf aan zet. Je doet je allerlei praktische vaardigheden op die nodig zijn om onderzoek te doen met/voor partners en/of voor cultureel ondernemen. De precieze vaardigheden die je leert hangen af van de keuzes die je maakt. Denk aan: netwerken, je kennis pitchen, fondsen werven, vakkennis vertalen naar een concreet product, maatschappelijk gevoelige data analyseren, onderzoeksresultaten omzetten naar beleid.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe gebruik je je geesteswetenschappelijke kennis en vaardigheden in de praktijk?
 • Hoe combineer je je maatschappelijke betrokkenheid met vakkennis uit jouw bacheloropleiding?
 • Hoe verhoud je je tot verschillende perspectieven op maatschappelijke thema’s en wat is je eigen positie als geesteswetenschappelijke professional?
 • Hoe produceer je kennis die een verschil maakt en verhoud je je daarbij op een sensitieve en ethische manier tot andersdenkende samenwerkingspartners?
 • Hoe schrijf je een projectplan voor een project dat kennis voor de samenleving produceert (opdrachtonderzoek, een CBR-project of een ondernemingsplan)?

Voorbeelden van wat je kunt gaan doen: een opdrachtonderzoek voor bedrijven en non-profitorganisaties, community-based research samen met sociale bewegingen en grass roots organisaties, en een cultureel product of een dienst te ontwikkelen en op de markt te zetten.

Studieprogramma

De minor bestaat uit 2 cursussen van in totaal 15 EC die je kunt uitbreiden tot 22,5 of 30 EC als je het stageproject dat je hebt ontwikkeld ook gaat uitvoeren. In overleg met de minorcoördinator beslis je in welke volgorde je de 2 verplichte cursussen volgt en welke cursus(sen) je vóór, na of tijdens je stage volgt.

Nog voor de zomervakantie voeren we een kennismakingsgesprek met je om je interesses te verkennen en bespreken.

Stageproject

Mogelijke opties voor het stageproject:

 • Stage bij een maatschappelijke organisatie, waarvoor je een communicatie-advies schrijft, een historisch onderzoek uitvoert, of een product ontwikkelt (denk hierbij aan een lespakket, een stadswandeling, een explainer video, een festival-evenement of een tentoonstelling).
 • Voorbereiding op het maken van een ondernemingsplan en uitzoeken welke kennis je daarvoor nog nodig hebt.
 • De grondslag voor je Bachelor Eindwerkstuk (hiervoor heb je toestemming van je begeleider nodig en goedkeuring van de examencommissie van je opleiding).

Je moet zelf een stageplaats zoeken. In de cursus Community-based research in the Humanities kun je hierbij begeleid worden en je kunt ook contact opnemen met je stagecoördinator. Je krijgt daarnaast gespecialiseerde begeleiding van een van onze docenten en je hebt bijeenkomsten met andere studenten die aan een vergelijkbaar stageproject werken.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.