Game Studies

Heb je een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur? Dan kun je met deze minor je kennis over het fenomeen games en play verdiepen. Daarnaast leren we je vanuit een bredere context spel en spelen te begrijpen en benaderen vanuit verschillende perspectieven (zoals onder andere media-analytisch, artistiek, filosofisch, communicatiewetenschappelijk en creatief).

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1 of 3

Coördinator

Dr. Stefan Werning

Cursusoverzicht

Game Studies

Code minor

GAM-MINOR-14

Ingangseisen

Geen (niet open voor studenten van de bachelor Media en cultuur met verdiepingspakket Nieuwe Media en Digitale Cultuur). Zie de Cursusplanner voor specifieke toegangseisen per cursus.

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1: tussen 30 mei en 12 juni 2023 12.00
Start blok 3: tussen 30 oktober en 13 november 2023 12.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Doel

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur. De minor is daarmee zowel geschikt voor studenten die hun kennis over het fenomeen games en play willen verdiepen als voor studenten die spel en spelen vanuit een bredere context willen begrijpen en benaderen vanuit verschillende perspectieven (zoals onder andere media-analytisch, artistiek, filosofisch, communicatiewetenschappelijk en creatief).

 

Inhoud

De cursussen binnen deze minor bieden een verdiepend en samenhangend overzicht van spel en spelen in verschillende maatschappelijk contexten als cultureel fenomeen dat, vooral via computergames en gamification, steeds populairder wordt en in veel opzichten een centrale plaats inneemt in de hedendaagse mediacultuur. Speciale aandacht gaat uit naar methoden waarmee games kunnen worden bestudeerd vanuit een media- en cultuurperspectief, zoals affordance analysis, procedurele retoriek, creative practice research of kritische discoursanalyse..

Je kunt verschillende aspecten van het vakgebied Game Studies bestuderen:

  • hedendaagse games en gamecultuur
  • de rol van games in de samenleving, b.v. in het kader van de zogenaamde Green Media en duurzaamheid
  • de persuasieve en communicatieve kracht van serious games en gamification
  • de rol van games en gerelateerde digitale technologieën bij de constructie van individuele en collectieve identiteit

Daarnaast kun je ook praktisch werken met games via inleidende ontwerpoefeningen in cursussen en thematische workshops. Voor een overzicht van dergelijke lopende extra-curriculaire activiteiten of om te bespreken hoe praktijkgerichte opdrachten in je minorcursussen kunnen worden opgenomen, kun je contact opnemen via email met de minorcoördinator Stefan Werning.

De minor maakt onderdeel uit van het universitaire focusgebied Game research, waarin game-onderzoek uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en computerwetenschappen wordt gecombineerd.

De minor Game Studies is ook kernpakket voor studenten TCS en LAS. 

Studieprogramma

De minor Game Studies bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC).

Vervangende cursussen

  • Als je eerder dan collegejaar 2021 begonnen bent met de minor en de cursus CI3V14103 Speelse communicatie nog niet hebt behaald, moet je in 2022 de cursus ME3V21006 Serious Games en Gamification volgen.
  • Als je eerder dan collegejaar 2021 begonnen bent met de minor en de cursus CI3V14104 Mobiele communicatie nog niet hebt gehaald, moet je in 2022 de cursus CI3V14404 Digitale identiteit volgen. 
  • Als je de bachelor Communicatie- en informatiewetenschap doet met verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit heb je 7.5 EC overlap. Je moet dan een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats doen.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.