15 minors

  • Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen

    Bij de minor Brains & Bodies wordt gekeken naar de aard van de denkende en voelende mens die objecten maakt en begrijpt.

  • Creative Cities

    The minor Creative Cities discusses emerging artistic practices, subcultures and new media and how these phenomena relate to creative dynamics in society.

  • Europa in de vroegmoderne tijd

    In de minor Europa in de vroegmoderne tijd bestuderen we vanuit verschillende disciplines hoe culturele bloei en innovatie in vroegmodern Europa tot stand kwamen

  • Gender Studies

    The minor Gender Studies discusses historical and contemporary feminist movements and the forces both gender and ethnicity currently exert in society.

  • Griekse taal & cultuur in de Europese traditie

    In de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie bestudeer je de Griekse literatuur van de oudheid en wat je hiervan nu nog terugziet.

  • Interculturele communicatie

    De minor Interculturele communicatie biedt studenten een uitgebreide en diepgaande introductie op het Cultuur, Communicatie en Diversiteit.

  • Interdisciplinary perspectives on child development in societal challenges

    Information about the minor Interdisciplinary perspectives on child development in societal challenges.

  • Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie

    In de minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie bestudeer je Latijn van de klassieke periode tot en met de (vroeg-)moderne tijd.

  • Medieval Literature

    In the minor Medieval Literature, you will explore writings in Latin, Irish, Welsh and Arabic in the Middle Ages.

  • Nederlands als tweede taal (NT2)

    De minor Nederlands als Tweede Taal biedt een theoretische en praktische kennismaking met het onderwijzen, leren en gebruiken van het Nederlands als 2e Taal.

  • Philosophy, Politics and Economics

    The minor PPE addresses ethical issues and offers a step-by-step introduction to philosophical methodology.

  • Postcolonial Studies

    In the minor Postcolonial Studies we will address urgent questions, both theoretical and geographical, that relate to critically entangled colonial issues.

  • Taal, Recht en Cultuur

    In deze minor leer je interdisciplinair denken over complexe maatschappelijke vraagstukken waarin talige, juridische en culturele spelregels de uitkomst bepalen.

  • Taalontwikkeling

    De minor Taalontwikkeling bestudeert welke cognitieve, sociale en biologische factoren bij taalontwikkelingsprocessen een rol spelen. 

  • Talen en educatie

    De minor Talen en educatie biedt theorieën en inzichten om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over wat goed talenonderwijs is en hoe dat wordt bereikt.