2 minors

  • International Relations

    De minor International Relations biedt een uitgebreide introductie op het terrein van Internationale Betrekkingen en internationale geschiedenis.

  • Taal, Recht en Cultuur

    In deze minor leer je interdisciplinair denken over complexe maatschappelijke vraagstukken waarin talige, juridische en culturele spelregels de uitkomst bepalen.