3 minors

  • Game Studies

    In de minor Game Studies geeft een overzicht van spel en spelen als cultureel fenomeen en de methoden waarmee games kunnen worden bestudeerd.

  • Kunstmatige intelligentie

    Bij de minor Kunstmatige intelligentie staat centraal hoe intelligentie kan worden nagebootst met computers om meer van menselijk gedrag te begrijpen.

  • Media, Data and Platform Studies

    De minor Media, Data and Platform Studies biedt inzicht in de verschillende methoden voor het bestuderen van gedigitaliseerd materiaal.