1 minor

  • Klimaatfysica

    In deze minor maakt de student kennis met de fysische, dynamische en chemische principes die het klimaatsysteem bepalen, op inleidend tot gevorderd niveau.