Europa in de vroegmoderne tijd

In de minor Europa in de vroegmoderne tijd bestuderen we de voedingsbodem voor culturele bloei, innovatie en creativiteit in vroegmodern Europa. We besteden aandacht aan kunst, literatuur, onderwijs en aan sociale, economische en politieke structuren. Met deze minor kun je je kennis van de vroegmoderne periode verbreden, door ook eens bij andere disciplines te kijken.

Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

In de vroegmoderne geschiedenis zijn veel ‘gouden eeuwen’ te vinden. Verschillende Europese culturen, van Italië tot Nederland en Engeland, beleefden periodes van grote bloei en verrassende creativiteit. Hoewel deze gouden eeuwen vanouds trots gevierd worden als een eigen verdienste, ontstond die bloei steeds in een internationale context. Deze minor gaat op zoek naar de voedingsbodem voor culturele bloei, innovatie en creativiteit in vroegmodern Europa. Vaak blijkt dat die creativiteit juist is aangewakkerd door competitie en conflicten tussen landen, steden, kunstenaars, of kunstvormen.

De minor is opgebouwd rondom de vraag: hoe ontstonden periodes van grote bloei en creativiteit in het Europa van de 15e, 16e en 17e eeuw? Op basis hiervan werk je aan 3 leerlijnen:

  1. Conceptualiseren en problematiseren
    De Nederlandse gouden eeuw is het startpunt voor het verkennen en problematiseren van het fenomeen ‘gouden eeuw’ in Europa. De eerste cursus is gewijd aan het bestuderen van het centrale conceptuele kader, aan de hand van een vergelijkend onderzoek naar de ‘gouden eeuwen’ van Antwerpen en Amsterdam.
  2. Interdisciplinaire analyse- en interpretatievaardigheden vroegmoderne tijd
    De cursussen 2 t/m 4 zijn thematisch ingericht om je vertrouwd te maken met het analyseren van bronnen uit verschillende disciplines (literatuur, muziek, beeldende kunst) en verschillende landen. Je traint je zo systematisch in interdisciplinair onderzoek door het analyseren, abstraheren en synthetiseren van primaire en secundaire bronnen.
  3. Interdisciplinaire onderzoeksvaardigheden vroegmoderne tijd
    Je krijgt onderzoeksopdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad en steeds complexere vraagstellingen.

Studieprogramma

De minor Europa in de vroegmoderne tijd bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC) waarin we bekijken welke institutionele, economische en culturele factoren steeds bijdroegen aan het ontstaan van bloeiperioden in verschillende delen van Europa.

Dit is een interdisciplinaire minor over een geweldige periode! Meerdere kanten van de vroegmoderne tijd komen aan bod: kunst, literatuur, muziek en geschiedenis. Ik vind het heel prettig dat de minor een opbouwende structuur heeft, waardoor alle kennis die je opdoet mooi op elkaar aansluit. Daardoor krijg je een goed beeld van de gehele periode. De docenten zijn geweldig en helpen je ook goed bij het leren onderzoek doen naar de vroegmoderne tijd.

Feline van den Boogerd

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.