Community Engaged Learning

Durven en doen: Verandering maken door Community Engaged Learning


Wil je:

 • maatschappelijk betrokken zijn
 • puzzelen op uitdagende vraagstukken, die vaak complex van karakter zijn
 • bijdragen om verandering tot stand te brengen of iets in beweging te zetten
 • werken in co-creatie met mede studenten, docenten en samenwerkende partners
 • je eigen ervaringen en aannames onderzoeken en betekenis geven
 • leren in de praktijk,

- dan past deze minor bij jou.

De uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat liegen er niet om.  Denk aan het klimaatvraagstuk en de ontregelende werking van de pandemie die sneller opkwam dan die weer oploste. Ook lokaal, in de stad Utrecht, spelen deze mondiale vraagstukken door in de vorm van een groeiende tweedeling voor wat betreft de inkomensverdeling en de gevolgen die dat bijvoorbeeld heeft voor de toegang tot goed onderwijs.  Of het nou gaat om mondiale, nationale of vraagstukken van meer lokale aard, er is een groeiende behoefte aan professionals die in staat zijn om deze trends met behulp van wetenschappelijke kennis en inzichten om te buigen tot kansen.

De afgelopen jaren zijn er experimenten geweest met vormen van onderwijs die we nu labelen als community engaged learning (CEL). Er tekent zich een specifieke, Utrechtse aanpak af in de wijze waarop CEL vorm krijgt en deze minor is daar een uiting van. Kernbegrippen zijn: samen met (lokale) stakeholders werken aan het onderzoeken van het probleem en de daaruit volgende vraag en het co-creëren van duurzame oplossingen. Het proces van samenwerken met de stakeholders is er een van wederkerigheid en tot wederzijds strekkend voordeel.

De minor Community Engaged Learning stelt studenten in staat om de tijdens de studie verworven kennis en inzichten in te zetten voor het mee helpen oplossen van maatschappelijke issues als onderdeel van het curriculum.  Binnen de context van de minor krijgt de student de kans om hands-on kennis en ervaring op te doen buiten de beslotenheid van het lokaal en de campus. Door met allerhande vragen en issues van lokale stakeholders en Utrechters in contact te komen verbreden studenten hun kennis en ontwikkelen zichzelf als persoon en als toekomstig professional. Daarnaast stelt het contact met de lokale stakeholder de studenten in staat om het eigen onderwijs kritisch te bezien tegen de achtergrond van de vragen uit de praktijk.  

De minor Community Engaged Learning bestaat uit vijf cursussen (waarvan je er vier kiest) die elk een verschillend en complementair didactisch, inhoudelijk en thematisch perspectief bieden op het co-creëren en testen van duurzame maatschappelijke innovaties samen met stakeholders. De cursussen zijn aangeboden door verschillende disciplines. Hierdoor kan een student een leeropbrengst realiseren die verder gaat dan het volgen van een enkel vak met een CEL insteek.

 • Actie, Leren en impact (blok 1)
 • The future is now (blok 2)
 • Thematic Intersiciplinary Challenge (blok 3)
 • Creating Societal Impact: Interdisciplinary cooperation and contributing to public value (blok 3)
 • I am Utrecht, een interdisciplinair wijkproject (blok 3 en 4)

De leeropbrengsten van de minor CEL zijn:

 • Leren omgaan met verschillende perspectieven op inhoudelijke thema’s en de aanpak daarvan die stakeholders in een community inbrengen in de samenwerking (boundary crossing/ transdisciplinair werken);
 • Leren om samen met maatschappelijke stakeholders, mede-studenten en docenten te komen tot kennis over- en inzicht in maatschappelijke thema’s;
 • Leren om kennis, inzicht en bewustzijn te gebruiken om passende interventies voor te bereiden en in de praktijk uit te voeren.
 • Leren om in samenwerking en samen lerend te komen tot duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
 • Leren je op een sensitieve en ethische manier te verhouden tot andersdenkende samenwerkingspartners;
 • (mede) Eigenaarschap leren nemen over de eigen leeromgeving en het eigen leren;
 • Leren om complexiteit als vertrekpunt te nemen: kunnen omgaan met ambiguïteit,  onzekerheid en ongemakkelijkheid;
 • Bewustzijn van eigen waarden en door systematische reflectie in actie die waarden in overeenstemming brengen met eigen handelen zowel op het individuele als het team-niveau;
 • Bewustzijn over de eigen plek in de wereld als student, persoon en toekomstig professional vanuit een participatieve wereldbeeld.