Communicatie- en informatiewetenschappen

De minor Communicatie- en informatiewetenschappen biedt inzicht in verschillende visies op menselijke communicatie en media.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Imar de Vries

Cursusoverzicht

Communicatie- en informatiewetenschappen

Code minor

CIW-MINOR-17 of CIW-MINOR-23M (voor studenten Media en Cultuur)

Ingangseisen

Geen (niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen)

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud van deze minor

In ons dagelijkse leven spelen media een belangrijke rol. We gebruiken ze omdat we verwachten er baat bij te hebben. Ogenschijnlijk bieden ze ons van alles: ze maken het mogelijk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt bij ons in de straat en in de streek, maar ook in Cairo of China. Ze bieden vermaak als we ons vervelen of willen bijkomen van een zware dag. Ze helpen ons bij het schrijven van teksten of het doen van onderzoek. En ze stellen ons in staat om onszelf te presenteren aan, en in contact te staan met mensen die we kennen of bewonderen.

In de opleidingsminor CIW worden deze thema’s besproken met behulp van een breed communicatie- en mediaperspectief. De nadruk hierbij ligt op het leren bestuderen van het ogenschijnlijk steeds sneller veranderende medialandschap. Vergroten nieuwe media uitsluitend de efficiëntie van het communicatieproces door nog beter de beperkingen van tijd en ruimte te overwinnen, of beïnvloeden ze ook de kern en het wezen van menselijke communicatie? Op welke wijzen zorgen dataficering en automatisering van communicatiemedia voor nieuwe vormen van hoe we handelen als talige wezens? Wie of wat bepaalt eigenlijk welke media we tot onze beschikking hebben, en wat we daar zien of lezen? Wat zijn de menselijke behoeften die ons mediagebruik motiveren en welke rol speelt communicatie daarbij? De vraag is ook in hoeverre nieuwe media nieuwe mogelijkheden bieden voor het bevredigen van oude behoeftes of juist nieuwe behoeftes creëren. Deze – en andere vragen – staan centraal in de vier cursussen die deel uitmaken van de opleidingsminor CIW.

  Studieprogramma

  De minor Communicatie- en informatiewetenschappen bestaat uit 4 verplichte cursussen.

  • In de eerste cursus van de minor, Inleiding media & communicatie, wordt een overzicht gegeven van het brede terrein van media en communicatie. Op welke manieren kun je communicatie beschrijven en op welke manieren kun je het bestuderen? Hoe beïnvloeden mediakenmerken, psychologische processen en institutionele en culturele normen het communicatieproces? Wat maakt interculturele communicatie complex? Daarnaast vormt deze cursus een brede inleiding op verschillende contexten waarin communicatie een essentiële rol speelt.
  • De tweede cursus van deze minor, Nieuwe media & communicatie, biedt inzicht in de impact van digitale media op communicatie, mens en maatschappij. De focus ligt in deze cursus op de gevolgen van digitalisering van communicatie- en informatieprocessen voor het culturele, politieke, economische en sociale leven. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn hoe deze gevolgen ontstaan uit een wisselwerking tussen de eigenschappen van nieuwe media en politieke, economische, sociale, en culturele factoren.
  • De derde cursus, Media & maatschappij, biedt een historisch georiënteerd overzicht van theorie en kritiek met betrekking tot massamedia in de 20e en 21e eeuw. Studenten worden ingeleid in de beginselen van kritische mediatheorie, met veel aandacht voor de industriële en institutionele kaders waarbinnen massamedia (krant, radio, film, televisie, games) in de laatste 120 jaar zelf zijn gevormd, en op hun beurt een vormende werking hebben gekregen.
  • In de laatste cursus, Taal en technologie, worden de meest recente ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde spraak en tekst onder de loep genomen. Studenten bestuderen onderzoeken naar chatbots, digitale assistenten, en Large Language Models. De centrale vragen bij de bestudering van deze onderzoeken zijn: welke opvattingen over talige communicatie kunnen we identificeren, en hoe normaliseren de gebruikte mediatechnologieën deze opvattingen? Daarnaast leren studenten om AI-tools te gebruiken en hier kritisch op te reflecteren.

  Let op: als je de opleiding Media en cultuur volgt mag je de cursus Nieuwe media & communicatie (CI1V17003) niet volgen in verband met te veel inhoudelijke overlap. Je volgt de vervangende cursus Face-to-Face Communicatie (CI1V17004). Je schrijft je dan ook in voor een andere minor, namelijk "Minor Communicatie- en informatiewetenschappen - voor Media en cultuur".

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.