Communicatie- en informatiewetenschappen

De minor Communicatie- en informatiewetenschappen biedt inzicht in verschillende visies op menselijke communicatie en media.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Imar de Vries

Cursusoverzicht

Communicatie- en informatiewetenschappen

Code minor

CIW-MINOR-17 of CIW-MINOR-23M (voor studenten Media en Cultuur)

Ingangseisen

Geen (niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen)

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 30 mei en 23 juni 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud van deze minor

In ons dagelijkse leven spelen media een belangrijke rol. We gebruiken ze omdat we verwachten er baat bij te hebben. Wat gebeurt er eigenlijk bij dat mediagebruik: waarom roept hetzelfde nieuwsbericht bij de één een glimlach op, en bij de ander razernij? Waarom wordt de één geboeid door een programma waar de ander bij in slaap sukkelt? En wat bieden die media ons eigenlijk? Ogenschijnlijk van alles: ze maken het mogelijk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt bij ons in de straat en in de streek, maar ook in Den Haag of New York. Ze bieden vermaak als we ons vervelen of willen bijkomen van een zware dag. En ze stellen ons in staat om onszelf te presenteren aan, en in contact te komen met mensen die we kennen, mogen of bewonderen.

In de opleidingsminor CIW komen deze thema’s aan de orde vanuit 2 perspectieven:

 1. vanuit het mediaperspectief
  Vanuit het mediaperspectief ligt de nadruk op het steeds, en steeds sneller veranderende medialandschap. Vergroten die nieuwe media daarmee uitsluitend de efficiëntie van het communicatieproces door nog beter de beperkingen van tijd en ruimte te overwinnen of beïnvloeden ze ook de kern en het wezen van menselijke communicatie? En wie of wat bepaalt eigenlijk welke media we tot onze beschikking hebben? En wat we daar zien of lezen?
 2. vanuit de psychologische kenmerken van de individuele gebruiker
  Vanuit het perspectief van de individuele gebruiker kijken we naar universele, en ogenschijnlijk stabiele kenmerken van het menselijk denken, voelen en handelen. Wat zijn de menselijke behoeften die ons gedrag motiveren en welke rol speelt communicatie daarbij? De vraag is ook in hoeverre nieuwe media nieuwe mogelijkheden bieden voor het bevredigen van oude behoeftes of juist nieuwe behoeftes creëren.

  Studieprogramma

  De minor Communicatie- en informatiewetenschappen bestaat uit 4 verplichte cursussen.

  • Inleiding Media & Communicatie geeft een overzicht van het brede terrein van media en communicatie. Op welke manieren kun je communicatie beschrijven en op welke manieren kun je het bestuderen? Hoe beïnvloeden mediakenmerken, psychologische processen en institutionele en culturele normen het communicatieproces? Wat maakt interculturele communicatie complex? Daarnaast vormt deze cursus een brede inleiding op verschillende contexten waarin communicatie een essentiële rol speelt.
  • Nieuwe media & communicatie biedt inzicht in de impact van digitale media op communicatie, mens en maatschappij. De focus ligt in deze cursus op de gevolgen van digitalisering van communicatie- en informatieprocessen voor het culturele, politieke, economische en sociale leven. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn hoe deze gevolgen ontstaan uit een wisselwerking tussen de eigenschappen van nieuwe media en politieke, economische, sociale, en culturele factoren
  • In Media & Maatschappij krijg je een historisch georiënteerd overzicht van theorie en kritiek met betrekking tot massamedia in de 20e en 21e eeuw. Je wordt ingeleid in de beginselen van kritische mediatheorie, met veel aandacht voor de industriële en institutionele kaders waarbinnen massamedia (krant, radio, film, televisie, games) in de laatste 120 jaar zelf zijn gevormd, en op hun beurt een vormende werking hebben gekregen.
  • Psychologie van de Communicator legt de individuele mens onder een vergrootglas. In deze cursus staan universele eigenschappen van het menselijk denken, voelen en handelen centraal en de rol die zij spelen in communicatieprocessen. In lijn met ontwikkelingen in de psychologie en gerelateerde disciplines is het richtinggevend perspectief dat de mens weliswaar uniek is, maar ook gewoon een diersoort, met allerlei universele eigenschappen (capaciteiten, neigingen, beperkingen etc) die niet toevallig zijn maar vanuit evolutie-biologisch perspectief kunnen worden begrepen.

  Let op: als je de opleiding Media en cultuur volgt mag je de cursus Nieuwe media & communicatie (CI1V17003) niet volgen in verband met te veel inhoudelijke overlap. Je volgt de vervangende cursus Face-to-Face Communicatie (CI1V17004). Je schrijft je dan ook in voor een andere minor, namelijk "Minor Communicatie- en informatiewetenschappen - voor Media en cultuur".

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.