Cognitie

De cognitie bevindt zich op een raakvlak van allerlei traditionele vakgebieden, zoals psychologie, biologie, fysica, geneeskunde, farmacie en de informatiekunde. Het is een snel opkomend gebied. Deze minor is bedoeld voor studenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen die geïnteresseerd zijn in cognitie. 

Het doel van de minor is om studenten uit zeer verschillende disciplines een gezamenlijke achtergrond in de cognitie te geven. Deze minor kan bijdragen aan de voorkennis die nodig is voor toelating tot masterprogramma’s als Neuroscience & Cognition of Toegepaste Cognitieve Psychologie. De minor garandeert echter geen directe toegang tot deze masterprogramma's.

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen.

Studenten psychologie mogen deze minor ook doen. Let hierbij echter wel op dat een minor bestemd is voor de profileringsruimte in je bachelor. Je mag maximaal één cursus uit je major laten meetellen als minor cursus. Bijvoorbeeld: als Neuroscience of social behavior and emotional disorders en Psychopharmacology onderdeel zijn van je major, dan telt slechts één van deze cursussen mee voor de minor. Ook kunnen psychologiestudenten niet de cursus Inleiding tot de cognitiewetenschap volgen.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor vragen kun je contact opnemen het Studieinformatiepunt (STIP).

Voor inhoudelijke vragen over de minor of de daarbij behorende cursussen kun je contact opnemen met Chris Paffen (C.L.E.Paffen@uu.nl).