Biomedische wetenschappen

In deze minor maak je kennis met het vakgebied biomedische wetenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een cursuspakket kiezen waarbij je meer te weten komt over het functioneren van cellen en organen, of je concentreren op een specifiek vakgebied, zoals neurowetenschappen of immunologie. Eventueel kun je je met de minor Biomedische wetenschappen (BMW) voorbereiden op een bepaald masterprogramma.

Biomedische voorkennis

De minor van BMW staat open voor bachelorstudenten van alle studierichtingen, in het bijzonder voor de opleidingen biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen. Studenten uit andere studierichtingen zijn welkom, maar moeten zich realiseren dat het voor hen moeilijker kan zijn biomedische cursussen te volgen omdat uitgegaan wordt van een hoog startniveau aan biomedische kennis.

Studieprogramma

Er is geen vast studieprogramma voor een minor BMW. Welke cursussen je wilt volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. De studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl) kunnen je helpen om een geschikt cursuspakket samen te stellen.

De cursussen die de opleiding aanbiedt zijn te vinden in het curriculumoverzicht. Kijk ook goed naar de cursusbeschrijvingen en de benodigde voorkennis voor een cursus. Je kunt kiezen uit alle 'gele' en 'groene' keuzecursussen van de opleiding Biomedische wetenschappen, met uitzondering van de keuzecursussen met minder dan 20 deelnemers. In het genoemde curriculumoverzicht is het getal achter een cursusnaam het aantal deelnemers in de cursus. In de 'rode' verplichte cursussen en de 'groene' keuzecursussen van jaar 1 kun je alleen geplaatst worden voor zover er plaats is. Daarnaast zijn de 'oranje' cursussen geen cursussen van BMW zelf. Deze kun je om die reden niet opnemen in je minor.

Aanvraag

De examencommissie (examencommissieBMW@umcutrecht.nl) beoordeelt de minoraanvragen en bepaalt wie toestemming krijgt om deze te mogen volgen. Dit doen zij tweemaal per jaar, met als deadline voor het aanleveren van de aanvraag 1 oktober en 1 mei. De aanvraag bestaat uit een motivatiebrief, een overzicht van je voorkennis voor de gewenste cursussen, je cijferlijst en een 1e, 2e én 3e voorkeur van de cursussen die je zou willen gaan volgen. In verband met de numerus fixus is er een beperkte cursuscapaciteit. Met name in periode 1 en 2 zijn er maar enkele plekken beschikbaar voor minorstudenten.