Antieke cultuur

In de minor Antieke Cultuur leer je verschillende aspecten van de antieke wereld kennen. Archeologie, literatuur, filosofie en cultuur komen aan bod. Deze minor biedt je de mogelijkheid een overzicht van het begin van de Westerse cultuur te krijgen.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

alle blokken mogelijk

Coördinator

Dr. Ortal-Paz Saar

Cursusoverzicht

Antieke cultuur

Code minor

ACU-MINOR-14

Ingangseisen

Minimaal 45 EC in categorie 1 (Bachelor inleiding), en basiskennis van Middeleeuwse geschiedenis, klassieke Oudheid, en de Romeinse geschiedenis en cultuur

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 3 juni en 21 juni 2024
Start blok 3 of 4: tussen 4 november en 22 november 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud van de minor

De wereld om ons heen is gevormd in en door het verleden, en de Antieke cultuur neemt een bijzondere plaats in onze wordingsgeschiedenis in. Niet alleen zijn veel van onze politieke, ethische en religieuze ideeën gevormd in deze tijd, ook een groot deel van onze smaak is terug te voeren op de beeldende kunst en literatuur van de oude Grieken en Romeinen.

In deze minor bestuderen we de veelzijdige aspecten van de antieke wereld, een cultuurhistorische periode die geografisch het gebied van Oost-Iran tot Midden Engeland en Gibraltar bestrijkt, en zich chronologisch uitstrekt van 3500 voor tot 500 n.C.. We concentreren ons op de Grieks-Romeinse wereld, met oog voor de bredere wereldhistorische- en wereldcultuur-lijnen. De studie van de Oudheid richt zich enerzijds op de culturen, talen, en tradities van de antieke wereld in hun specifieke historische samenhang, anderzijds op de betekenis die burgerschap, recht, religie, filosofie en andere elementen van de Grieks-Romeinse wereld hebben gekregen voor de instellingen en culturele tradities van Europa in later tijd.

Je kunt op elk willekeurig blok van het studiejaar instromen (de minor heeft geen oplopende volgorde).

Doel van de minor

Het doel van deze minor is om je vertrouwd te maken met enkele van de meest prominente culturele kenmerken van de antieke wereld. Elk van de 4 cursussen verkent 1 kennisgebied ( (archeologie, literatuur, filosofie, cultuur)) en geeft je inzicht in de tools, methoden, theorieën en belangrijke onderzoeksonderwerpen van dat gebied. Na afronding van de minor heb je kennis van:

  • de materiële cultuur van de Griekse wereld, inclusief de essentiële artistieke stijlen en ontwikkelingen
  • enkele hoogtepunten uit de klassieke literatuur en hun historische context
  • Romeinse geschiedenis en materiële cultuur vanuit het perspectief van de machtsrepresentatie
  • de voornaamste antieke filosofieën en filosofen en de historische ontwikkeling van de antieke wijsbegeerte

Hierdoor heb je na afronding van de minor een overzicht verkregen van het begin van de Westerse cultuur.

Aansluiting bachelors

De minor Antieke Cultuur vormt een nuttige inhoudelijke en theoretische aanvulling op vrijwel elk denkbaar onderwijstraject binnen de bacheloropleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Ook vormt het programma de basis voor studenten die de hoofdrichting Antieke Cultuur van de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies volgen en is het een zeer geschikte aanvulling op het Verdiepingspakket 'De Fundamenten van Europa' van de Bacheloropleiding Geschiedenis. 

Studieprogramma

De minor Antieke cultuur bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC). Je kunt ieder blok met de minor Antieke Cultuur beginnen.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.