Aardoppervlak en landvormen (fysische geografie)

Let op! De samenstelling van het minorpakket kan als gevolg van aanpassingen in het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Aardwetenschappen mogelijk wijzigen zowel qua inhoud als qua periode/timeslot.

In deze minor maak je kennis met de natuurlijke processen die het aardoppervlak vormen en veranderen. Daarbij kijk je naar kust- en rivierprocessen, bodem- en watersystemen, verantwoord landgebruik en klimaatveranderingen. Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Door welke processen en onder welke omstandigheden vormt een terrein zich?
  • Welke rol spelen menselijke activiteiten bij veranderingen in het landschap?
  • Hoe kan de mens het kust- en rivierengebied verantwoord gebruiken en beschermen?
  • Hoe houden we ons drinkwater schoon?

Inschrijven

Meer informatie

Vragen over de minor kun je per e-mail stellen aan de studieadviseur Aardwetenschappen via studieadviseur.aw@uu.nl. Heb je praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Mail dan naar studadm.geo@uu.nl.