Studieprogramma

De bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving (ZGS) is een driejarige voltijdse studie en omvat 180 studiepunten. Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van elk tien weken. In een periode volg je gedurende 8 weken twee cursussen parallel aan elkaar, gevolgd door een ‘Step-Back-Week’ en een onderwijsvrije week.

Uitzondering vormt de allereerste periode van het eerste studiejaar; deze periode bevat één cursus in plaats van twee en een introductie op de opleiding.

Cursussen en inhoudelijke thema's

Het programma is opgebouwd uit samenhangende cursussen rondom vier thema’s:

  • Basissystemen van lichaam en gezondheid, zoals ‘Vergelijkende bouw en functie’
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals ‘Kwantitatief denken voor health professionals’
  • Verkenning samenleving, zoals ‘Zorgsystemen in een veranderende samenleving’
  • Technologie & interventiemogelijkheden, zoals ‘Gezondheidszorg en technologie’

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

De 'step-back-week'

In de ‘Step-Back-Week’ komen thema’s aan bod die je een brede blik bieden en je aanmoedigen om na te denken over je eigen ontwikkeling. De thema’s zijn divers van aard, maar hebben gemeenschappelijk dat je met elkaar nieuwe ervaringen aangaat. Het initiatief ligt vooral bij jou en je medestudenten. Enkele voorbeeldthema’s zijn ‘Gezond studeren’ en ‘Communicatie’ (jaar 1), ‘Wetenschapsfilosofie en technische vooruitgang’ en ‘Betekenis van kunst en muziek’ (jaar 2) en ‘Academisch professional’ (jaar 3).

Stages

In het eerste studiejaar maak je tijdens de cursus ‘Verkenning samenleving’ kennis met de beroepspraktijk van de professional en verschillende perspectieven op gezondheid. Je loopt stage op drie plaatsen, bijvoorbeeld bij een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en in het Prinses Maxima Centrum voor kinderen tegen kanker. Een actueel thema, bijvoorbeeld ‘antibioticaresistentie’, vormt de rode draad en neem je mee naar elke stageplaats. Hierdoor word je gestimuleerd om vanuit meerdere perspectieven naar dit thema te kijken.

In het derde studiejaar tijdens de cursus ‘Ontmoeting met de praktijk’ loop je een langere stage.

Werkvormen en groepsgrootte

De bachelor Zorg, gezondheid en samenleving is een kleinschalige opleiding van maximaal 50 studenten. Onderwijs wordt gegeven in de vorm van bijvoorbeeld een seminar voor alle studenten of tutorials, practica en opdrachten in kleiner samengestelde groepen en daarnaast is er zelfstudie.

Toetsing

Gedurende het hele jaar houd je een portfolio bij met de resultaten van toetsen, opdrachten en reflecties. Onder intensieve begeleiding van een tutor werk je aan je persoonlijke leerdoelen. Het portfolio wordt twee keer per jaar beoordeeld door een beoordelingscommissie. Op basis daarvan krijg je advies over het voortzetten van je opleiding..