Onderwijs


Zorg, gezondheid en samenleving

In deze bacheloropleiding leer je denken in concepten over de basissystemen van een lichaam en ook gezondheid en ziekte. Bij mensen én dieren. Hoe werkt bijvoorbeeld het systeem van de bloedsomloop en ademhaling bij een mens en hoe werkt dat systeem bij een koe? Hoe reageert het immuunsysteem van een mens op astma anders dan bij een dier? Op basis van overeenkomsten en verschillen in de basissystemen ga je op zoek naar een verklaring (of oplossing) en krijg je een meer diepgaand begrip van het functioneren van deze basissystemen.

Interdisciplinaire opleiding

Actuele gezondheidsvraagstukken in de samenleving vormen in de opleiding een koppeling tussen theorie en praktijk. In een team van studenten en / of met mensen en organisaties uit de samenleving werk je samen aan bijvoorbeeld het bedenken van oplossingen om een volgende epidemie te voorkomen, het vereenzamen van ouderen tegen te gaan of het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Je leert creatief denken, verbanden te leggen, de samenleving en jezelf beter begrijpen en vanuit meerdere perspectieven naar problemen te kijken. Dit zijn vaardigheden die je na de opleiding in staat stellen om in multidisciplinaire teams te werken.

Je krijgt in deze bachelor een goede basis om je voor te bereiden op één van de klinische masterprogramma’s aan de Universiteit Utrecht die opleiden tot dierenarts, arts (uitsluitend via het selectieve masterprogramma Selective Utrecht Medical Master, afgekort SUMMA) of apotheker, of een ander masterprogramma op het gebied van de gezondheidszorg.