Sociale veiligheid

Op deze pagina vind je informatie over sociale veiligheid. Zo vind je hier waar je het beste kan aankloppen als jij je om welke reden dan ook sociaal onveilig voelt, of wat je kunt doen als je getuige bent van ongewenst gedrag op de universiteit. Ook vind je informatie over het EDI (Equality, Diversity & Inclusion) programma.

Sociale veiligheid op de faculteit

Ongewenst gedrag

Als je zelf te maken krijgt met ongewenst gedrag kun je contact opnemen met de volgende personen: 1. je mentor, 2. de studieadviseur, 3. vertrouwenspersoon ongewenst gedrag UU (zie link hieronder), 4. commissie interpersoonlijke integriteit. Het is gangbaar eerst met de eerste persoon uit het rijtje contact op te nemen, maar voel je vrij om hierin stap(pen) over te slaan.

EDI-commissie Diergeneeskunde

De EDI-commissie is een permanent adviesorgaan. Zij adviseert en werkt samen met verschillende facultaire organen (zoals het Board of Studies (BOS), Human Resources (HR) en het faculteitsbestuur) over de onderwerpen gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Om deze adviserende rol uit te voeren consulteert de EDI-commissie studenten, studenten organisaties en de Faculteitsraad (FR).  

Sociale veiligheid op de UU

Sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen de Universiteit Utrecht. We streven ernaar een fijne en veilige omgeving te bieden om te werken en studeren, voor iedereen. Het is een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. We moeten samen opstaan tegen elke vorm van ongewenst gedrag. Door met elkaar grenzen te stellen vindt er een cultuurverandering plaats, en willen we voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen.

Iemand aanspreken op ongewenst gedrag

Het lijkt soms onschuldig, maar pesten, roddelen, buitensluiten of grappen maken ten koste van iemand horen naast (seksuele) intimidatie, discriminatie en geweld tot ongewenst gedrag. Wat doe je als je dat ziet gebeuren? Kijk je weg of kom je in actie? Als bystander (omstander) kun jij het verschil maken, door het ongewenste gedrag te benoemen en bespreekbaar te maken. Want niet iedereen die ongewenst gedrag overkomt, kan of durft dat zelf.

Active Bystander trainingen

Begeleiding en je verhaal delen

Equality, Diversity & Inclusion

Sociale veiligheid gaat ook over gelijkheid, diversiteit en inclusie. Universiteit Utrecht wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, een rechtvaardige samenleving en gelijke rechten en kansen voor iedereen. De universiteit vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers zich veilig voelen en ziet het Equality, Diversity & Inclusion (EDI) programma als een centraal uitgangspunt voor de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek en impact. Het programma is erop gericht een open en inspirerende gemeenschap te creëren, waar iedereen zich thuis kan voelen, met ruimte voor nieuwe vormen van denken, leren en werken.

Wat de universiteit nog meer doet op het gebied van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie?

Lees meer over het Equality, Diversity & Inclusion programma