Inspraak en medezeggenschap

Zorg jij dat de studenten van ZGS ook in de Faculteitsraad zijn vertegenwoordigd?

Maak JIJ het verschil? Stel jezelf kandidaat voor de faculteitsraad! 

Lidmaatschap van de FR duurt een jaar en als tegemoetkoming voor je uren ontvang je een bestuursbeurs.

Tijdsplanning verkiezingen studentgeleding FR 2024

1 maart 2024peildatum opstellen kiesregister
7 maart t/m 11 aprilinzien en correctie kiesregister
11 aprildeadline kandidaatstelling
13 t/m 15 meiverkiezingen
17 meiuitslag verkiezingen

Alle benodigde formulieren en aanvullende informatie kun je vinden op de pagina over de Faculteitsraad verkiezingen.

Alles over jezelf verkiesbaar stellen en de FR verkiezingen

De opleiding Zorg, gezondheid en samenleving kent de volgende medezeggenschapsorganen: