Studiepunt ZGS

Je kunt terecht bij het studiepunt met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Scorion, studievoortgang en diploma-uitreikingen.

E-mail: bachelor.zgs@uu.nl