Sociale veiligheid

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Je kunt zelf stappen zetten, maar je kunt ook met iemand van de Universiteit praten over ongewenst gedrag of een ongewenste (seksuele) ervaring.

Bij wie kan je terecht?

Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Ook kun je terecht bij Wieke Eefting (w.eefting@uu.nl), programmaleider Sociale Veiligheid van de faculteit Diergeneeskunde.