De faculteit heeft maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. Hieronder vind je daarover meer informatie.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om de nadelige gevolgen van ongevallen, brand en gebeurtenissen als een explosie of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, zoveel mogelijk te beperken voor werknemers en andere binnen de faculteit aanwezige personen. De BHV-organisatie is werkzaam tot het moment dat de professionele hulpdiensten (brandweer, politie of ambulance) zijn gearriveerd. 

De taken van de BHV-organisatie zijn: 

  • Het verlenen van eerste hulp
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen
  • Het alarmeren en evacueren van medewerkers en andere personen in het gebouw
  • Het assisteren van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Deze taken staan beschreven in het BHV-plan en in de bijbehorende Bedrijfsnoodplannen. Daarin staan per gebouw aanvullingen met specifieke informatie over dat gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden.

Alleen werken is 'buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten'. 

Alleen werken brengt risico's met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en is hulp nodig bij calamiteiten. Er zijn geen collega's die in geval van nood te hulp kunnen schieten. In de avond, nacht- en weekenduren zijn bovendien ondersteunende diensten als portiers of bedrijfshulpverlening  niet aanwezig. Daarom is er een beleid voor alleen werken opgesteld. 

De uitgangspunten zijn gericht op de veiligheid van de medewerker. De verantwoordelijkheid voor het alleen werken ligt bij de manager bedrijfsvoering van het departement. Alleen werken is uitsluitend toegestaan na toestemming van de manager bedrijfsvoering of het afdelingshoofd. 

Studenten mogen nooit alleen werken, er dient altijd een begeleider aanwezig te zijn.

Voor nadere informatie over alleen werken en personenbewakingspiepers kunt u contact opnemen met de afdeling Arbo & Milieu (t.2457).

Wat doe je bij een calamiteit? Bijvoorbeeld een student die flauwvalt, diefstal, vuur of een ongeluk. Bel het noodnummer (030) 253 44 44. 

Je vindt hier meer informatie over wat te doen bij een calamiteit. Tevens kun je hier vinden hoe je een ongeval, een bijna-ongeval of gevaarlijke situatie kunt melden.