Opbouw van het masterprogramma Diergeneeskunde (vanaf 2022-2023)

Uniform gedeelte (60 EC)

 1. FAME (Farmacie, Apotheek, Management en Educatie), 7,5 EC/N1*
 2. Basiscoschap PLFV (Postmortale en Laboratoriumdiagnostiek, Farmacologie en Voeding), 7,5 EC/N1
 3. Basiscoschap VVDB (Veterinaire Volksgezondheid, Dierenwelzijn en Biosecurity), 7,5 EC/N1
 4. Basiscoschap Landbouwhuisdieren, 7,5 EC/N1
 5. Basiscoschap Gezelschapsdieren, 7,5 EC/N1
 6. Basiscoschap Paard, 7,5 EC/N1
 7. Junior Extramuraal Coschap (JEC), 7,5 EC/N1
 8. Persoonlijke en professionele ontwikkeling, 7,5 EC/N2 (longitudinale cursus over 3 jaar)

Meer informatie over de differentiatiepakketten en de profileringscursussen volgt zo snel mogelijk op deze pagina. 

Schema nieuwe master-curriculum vanaf 2022

De eindtermen van de masteropleiding, opgesteld in 2018, blijven hetzelfde. Ook leidt de master nog steeds op tot algemeen bevoegd dierenarts.

De belangrijkste punten van de nieuwe master op een rij

 • Er komt één programma, waarbij je als student veel ruimte krijgt voor individuele profilering.
 • De nieuwe master bestaat uit cursussen van 7,5 EC en sluit zoveel mogelijk aan bij de academische jaarkalender van de UU. Deze werkt volgens 4 periodes of ‘blokken’. Er wordt gebruikt gemaakt van 5e periode/ blok in de zomer, bedoeld voor coschapcursussen die altijd moeten doorlopen.
 • De cursussen worden aangeboden op drie niveau’s: N1, N2 en N3.
 • Iedereen volgt dezelfde 7 cursussen op N1 niveau en 1 longitudinale cursus op N2. 
 • Een aantal cursussen op N2 of N3 niveau zal verplicht zijn voor iedereen, zoals de Masterthesis en Senior Extramuraal Coschap. Daarnaast kiest iedere student uit het aangeboden cursusaanbod op N2 en N3 niveau hoe de studie verder in te richten.
 • Tevens zijn er ruimschoots mogelijkheden om cursussen/onderwijs buiten de FD te volgen, ook in het buitenland.

Planning

Vanaf november 2021 worden de cursussen die in het eerste jaar (uniforme deel op niveau 1) van de master gegeven zullen worden in detail uitgewerkt. Dit betreft de volgende cursussen:

 • Farmacie, apotheek, management en educatie (FAME) (cursusleiders Yteke Elte en Merel Langelaar)
 • Basiscoschap Post-mortale en Laboratoriumdiagnostiek, Farmacologie en Voeding (cursusleiders Rolf Nijsse en Andrea Gröne)
 • Basiscoschap Veterinaire Volksgezondheid, Dierenwelzijn en Biosecurity (cursusleiders Len Lipman, Saskia Arndt en Boukeline Kappelhoff)
 • Basiscoschap Landbouwhuisdieren (cursusleider Gerrit Koop)
 • Basiscoschap Gezelschapsdieren (cursusleider Annemarie Voorbij)
 • Basiscoschap Paard (cursusleider Jos Ensink en Sanne van Zalen)
 • Junior Extramuraal Coschap (cursusleider Annemarie Spruijt)
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling (cursusleider Nicole Mastenbroek)

Vanaf januari 2022 zullen ook de cursussen in de differentiatie en in de profileringsruimte in detail uitgewerkt gaan worden zodat tijdig gestart kan worden met het uitwerken van de onderwijsroosters.

Meer informatie

Op de masterkiezerssite kun je meer informatie vinden over het studieprogramma en de cursussen van de master Diergeneeskunde. Op vrijdag 11 februari organiseert de Universiteit Utrecht weer een Masters Online Open Day. Je kunt dan ook een presentatieronde bijwonen over de masteropleiding Diergeneeskunde. Je kunt je alvast opgeven om een herinnering te ontvangen als de inschrijvingen open gaan.

Proces- en achtergrondinformatie

Raamplan nieuwe master

De Commissie herziening master onder leiding van vice-decaan Merel Langelaar ontwikkelde een raamplan voor de vernieuwde master, na intensief overleg met studenten, alumni, docenten, onderwijsmanagement en het werkveld. Dit raamplan vormt de basis voor het nieuwe curriculum, dat de komende anderhalf jaar wordt uitgewerkt. Je vindt het raamplan en de infographic van de nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde hieronder. 

Roadmap nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde

Het coördinerend ‘Projectteam Herziening Master Diergeneeskunde’ heeft een roadmap gemaakt om te laten zien hoe het proces wordt doorlopen en wat daarbij belangrijke mijlpalen zijn. Bovenaan de prioriteitenlijst staat het creëren van duidelijkheid m.b.t. het cursusaanbod.

In mei verwacht het projectteam een overzicht te hebben van de inhoudelijke thema’s die in de te ontwikkelen cursussen aan bod dienen te komen in het uniforme en gedifferentieerde deel van de nieuwe master. Een andere belangrijke mijlpaal is de interne certificeringsaanvraag.

FAQ (Frequently Asked Questions) nieuwe master

Wat betekent de nieuwe master voor jou als student? We proberen hieronder zo goed mogelijk antwoord op te geven op jullie vragen. Het is de bedoeling dat op deze pagina steeds meer vragen en antwoorden te vinden zijn.

Onderwijsprogramma nieuwe master

Het projectteam dat zorgt voor de invoering van de herziene master bestaat uit:

 • Harold Bok (voorzitter)
 • Julia Caussin (contactpersoon)
 • Gerrit Koop, portefeuillehouder onderwijs PHS
 • Judith van den Brand, portefeuillehouder onderwijs BHS
 • Jeffrey de Gier, portefeuillehouder onderwijs CS
 • Miriam Hoogeveen, projectmanager OZS

In de nieuwe master zullen er geen drie separate op één diersoort gerichte masterprogramma's meer zijn, maar komt er de mogelijkheid om zelf profilering te geven aan je programma. Binnen het programma kun je bijvoorbeeld keuzes maken richting een bepaalde diersoort (bijv. Geneeskunde Paard) of onderwerp (bijv. onderzoek, One Health).

Op de masterkiezerssite kun je meer informatie vinden over het studieprogramma en de cursussen van de master Diergeneeskunde. Op vrijdag 11 februari organiseert de Universiteit Utrecht weer een Masters Online Open Day. Je kunt dan ook een presentatieronde bijwonen over de masteropleiding Diergeneeskunde. Je kunt je alvast opgeven om een herinnering te ontvangen als de inschrijvingen open gaan.

Nee, in de nieuwe master is het zo dat iedereen met dezelfde cursussen start en vanuit daar keuzes maakt voor een eigen pad.

Aanmelden voor de nieuwe master

Er zijn in 2022-2023 vier instroommomenten verdeeld over het jaar:

 • september 2022; 72 plaatsen
 • november 2022; 48 plaatsen
 • februari 2022; 48 plaatsen
 • mei 2023; 72 plaatsen

De eerste drie instroommomenten corresponderen met de startmomenten van de algemene periodes/blokken van de UU. Het laatste instroommoment zal een week eerder zijn dan periode/blok 4 van de UU.

Een stap-voor-stap omschrijving van de aanmeldprocedure vind je op de pagina met aanmeldinformatie voor de master DGK 22. Hier lees je ook hoe er geloot wordt en hoe de plaatsingsprocedure in zijn werk gaat. 

De verwachting is dat overstappen lastig wordt en tot extra studievertraging zal leiden. Echter, er zullen in de huidige master ook een aantal aanpassingen komen. Dus mogelijk ontstaat er wel meer keuzevrijheid voor de groep studenten die tussen september 2021 en september 2022 starten met de huidige master.

Mogelijkheden in de doorstroomtijd

Het is lastig in te schatten hoe lang de doorstroomtijd precies zal zijn. Dit hangt onder ander af van het aantal beschikbare plaatsen per instroommoment en de loting. Je kunt op deze pagina meer lezen over de plaatsingsprocedure en een actueel overzicht vinden van het aantal beschikbare plaatsen per startmoment. 

Nee. Als je niet staat ingeschreven voor een opleiding en geen collegegeld betaalt, ben je geen student.

Nee, afstudeersteun kan niet worden aangevraagd voor doorstroomtijd tussen twee opleidingen.

Nee, je inschrijving start vanaf de eerste van de maand waarin je begint met het volgen van het master onderwijs Diergeneeskunde. Vanaf dat moment ben je weer een ingeschreven en betalende student. Voor de plaatsing en daarbij horende inschrijving kun je geen onderwijs volgen.

Het volgen van cursussen aan een hogeronderwijsinstelling kan alleen als je bij een instelling collegegeld betaald en dus staat ingeschreven. Als je onderwijs wilt volgen, zul je je moeten inschrijven voor een andere opleiding. Je kunt je niet eerder inschrijven voor de nieuwe master Diergeneeskunde. 

Als je je voor een nieuwe bachelor inschrijft, terwijl je al een bachelordiploma Diergeneeskunde behaald heb, dan betaal je in de meeste gevallen het instellingstarief (wat een veel hoger tarief is dan het wettelijke tarief). Je leest er hier meer over: https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederlan...

Tijdens een bachelor- of masteropleiding kun je vakken volgen bij een andere opleiding. Of een tweede opleiding ernaast doen. Welke kosten er verbonden zijn aan je tweede opleiding, hangt onder andere af van het startmoment van je tweede opleiding en of je ononderbroken ingeschreven blijft voor de tweede opleiding.

Je leest hier meer over in het uitklapmenu ‘Tweede opleiding gestart voor afronding eerste’: https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/collegegel... en hier op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoo.... Zorg dat je goed op de hoogte bent van alle voorwaarden of vraag advies aan de studieadviseur.

Diverse instellingen bieden zogenaamd contractonderwijs aan. Als contractant betaal je alleen voor het stukje onderwijs dat je volgt. Bij de Universiteit Utrecht kun je op die manier bij diverse faculteiten tegen betaling losse cursussen volgen. Je leest er hier meer over: https://students.uu.nl/onderwijs/bijvakken-en-contractonderwijs. Je kunt echter ook bij andere instellingen terecht. De Open Universiteit biedt bijvoorbeeld naast volledige opleidingen ook korte studieprogramma’s en losse cursussen aan. Je betaalt in dat geval ook geen jaarlijks bedrag, maar een bedrag per cursus: https://www.ou.nl/hoe-werkt-studeren-bij-de-open-universiteit-. 

Als de gevolgde cursussen voldoen aan de randvoorwaarden dan kun je zodra je bent aangevangen met de nieuwe master een onderbouwd verzoek indienen bij de examencommissie of je op grond van deze cursussen in aanmerking komt voor een eventuele vrijstelling voor een cursus van de keuzeruimte.

In principe behoud je na uitschrijving nog in ieder geval een maand toegang tot je accounts. De faculteit gaat in gesprek met ITS over de mogelijkheden om deze zogeheten grace periode voor studenten met een lange doorstroomtijd te verlengen, maar het is niet zeker dat men hiermee akkoord gaat. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit via de studentennieuwsbrief kenbaar maken.

In principe wel. Op de site van de SSH (en in je contract) is het volgende te lezen: ‘Voor al onze kamers en een deel van de woningen geldt een zogeheten campuscontract. Met dit contract spreken we met je af dat je alleen in de betreffende woonruimte kunt wonen als je student bent. Als dit op jouw kamer of woning van toepassing is, dan controleren we jaarlijks of je nog studeert. Studeer je niet meer? Dan zeggen we je huurcontract op met een jaar opzegtermijn. Heb je een tussenjaar en kun je het jaar daarop weer een studiebewijs laten zien? Dan mag je in je kamer blijven wonen.’ Je kunt het nalezen op: https://www.sshxl.nl/nl/hoehetwerkt , onder het kopje Veelgestelde vragen over huurder zijn, bij de vraag ‘Wat gebeurt er als ik niet meer studeer?’. Mocht je wegens de doorstroomtijd toch in woonproblemen dreigen te komen, neem dan contact op met de studieadviseur.

De FAQ is verplaatst naar de studentensite van de master Diergeneeskunde.