Studieprogramma

Studieprogramma Master Gezondheidszorg Paard studiejaar 2021-2022

OPBOUW VAN DE MASTEROPLEIDING 

De masteropleiding Gezondheidszorg paard bestaat uit twee onderdelen: de major en de profileringsruimte.

Major, uniform en gedifferentieerd

De onderdelen van de major zijn verplicht en identiek voor alle studenten in het betreffende programma. De major heeft een uniform deel en een gedifferentieerd deel. Het uniforme deel is identiek bij de drie masterprogramma’s. Het gedifferentieerde deel verschilt per programma, maar is identiek voor alle studenten binnen een programma. In onderstaande uitklapmenu's vind je een overzicht van alle cursussen in de major. 

Profileringsruimte

De profileringsruimte bestaat uit drie onderdelen: de onderzoekstage, de keuzeruimte en de track. In de keuzeruimte kunnen cursussen worden gevolgd aan de Universiteit Utrecht of andere Nederlandse bekostigde universiteiten, maar de ruimte kan ook worden gebruikt voor een verlenging van de track bestuur en beleid, de track onderzoek of de onderzoeksstage. In het uitklapmenu hieronder vind je informatie over de tracks en onderzoeksstage in de master. 

Zoals je in het uitklapmenu hierboven kunt lezen, zijn er verschillende manieren om je keuzeruimte in de master in te vullen. Als je er voor kiest om je keuzeruimte op te vullen met cursussen, dan gelden er een aantal randvoorwaarden. 

Randvoorwaarden cursussen in de keuzeruimte master

  • Universitair niveau
  • Eén of meer cursus(sen) met een gezamenlijke studiebelasting van 15 EC 
  • Verbreding en/of verdieping van kennis: er mag geen inhoudelijke overlap zijn met onderwijs in de bachelor diergeneeskunde. Je kunt ook geen Diergeneeskunde bachelor keuzecursussen inzetten voor je profileringsruimte in de master.
  • Overleg bij twijfel met de studieadviseur.

In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze-)cursussen bij Diergeneeskunde en elders. 

Starttijden onderwijs

Het onderwijs begint vaak vóór 9.00 uur. De starttijden zijn afhankelijk van het soort onderwijs dat gegeven wordt. Let op: er zijn avond-, nacht en weekenddiensten.

Kennisclips master Diergeneeskunde 

Wil je meer informatie over de opbouw van de master Diergeneeskunde, met welke onderdelen je de master kunt beginnen en hoe de masterplanning in elkaar zit? Kijk dan de drie algemene kennisclips over de master. Je vindt hier ook een kennisclip over het portofolio en tutoraat in de master. Je vindt de kennisclips op de pagina met aanmeldinformatie voor de huidige master Diergeneeskunde. 

Kennisclips huidige master

Meer over het onderwijs in de master

Wil je meer weten over de onderwijsfilosofie, eindtermen, competentieprofiel van de dierenarts etcetera, ga dan naar Onderwijs op deze website.