Logo International Office Diergeneeskunde

Denk je erover na als onderdeel van je studie een periode in het buitenland door te brengen? Dan helpen wij je graag! 

De faculteit Diergeneeskunde heeft een aantal overeenkomsten gesloten met universiteiten in het buitenland, voor het volgen van (keuze)cursussen of het doen van een keuzecoschap. Hiervoor zijn meestal aanmelddeadlines. Mogelijk vindt er selectie plaats, wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Onze partners bieden vaak ook onderzoeksstages aan, maar je kunt tevens zelf op zoek gaan naar een mooie onderzoeksstage. In dit laatste geval is het wel belangrijk dat je een begeleider hebt bij de faculteit en bij de gastuniversiteit. 

Heb je zelf een ander idee? We bespreken het graag met je.

Door de corona crisis zijn er een aantal punten waar je rekening mee dient te houden tijdens het academisch jaar 2020-2021.

 

 

 

Keuzecursussen bachelor en master
Je kunt tijdens je studie op twee momenten een of meerdere cursus (sen) in het buitenland doen en deze gebruiken als invulling van de keuzeruimte, namelijk:

 • Bachelor; in het derde jaar in de derde periode*
 • Master; in elke periode zonder verplicht onderwijs

Voorwaarden:

 • Een cursus is onderdeel van een buitenlandse universitaire opleiding.
 • Er is geen sterke overeenkomst met verplicht onderwijs in bachelor respectievelijk master. (Een cursus is verdiepend of verbredend.)
 • De totale studiebelasting is minimaal 7,5 (bachelor)* respectievelijk 15 (master) EC, een lagere studiebelasting wordt niet door faculteit Diergeneeskunde aangevuld.
 • Cursus(-sen) in het buitenland kunnen alleen worden gebruikt voor de keuzeruimte na goedkeuring door de examencommissie.
 • Je maakt een keuze uit het aanbod van een partneruniversiteit of je regelt zelf de cursus (-sen) met de betreffende instelling.
 • In het geval je niet zeker weet of een cursus aan de voorwaarden voldoet, neem je contact op met de studieadviseur.

* De keuzeruimte in het derde jaar van de bachelor valt samen met de scriptie. Je kunt naar het buitenland gaan voor- of nadat je je scriptie doet (5 weken en 7,5 EC). Je kunt het mogelijk ook combineren (10 weken en 15 EC). De International Officers kunnen je begeleiden in je keuze.

Honours programma bachelor
Bachelorstudenten worden gestimuleerd om in jaar 3, periode 3 een onderzoeksopdracht en keuzecursus in het buitenland te doen voor een totale periode van 10 weken. Tevens krijg je studiepunten als je deelneemt aan de studiereis (1 EC). Als je de reis organiseert, kan je extra EC ontvangen. (Het exacte aantal EC hangt af van het aantal organiserende studenten)

Keuzeweken binnen de mastertracks 
Aan het einde van je eerste masterjaar kies je voor een track: klinische verdieping, One Health, Animal Welfare Management, Onderzoek of Bestuur en Beleid. In alle tracks zijn vrije keuzeweken opgenomen om je te verdiepen in het onderwerp van je track. Deze weken kun je in Nederland doorbrengen maar ook in het buitenland. Soms is deze periode te koppelen aan een ander studieonderdeel waardoor een langere aaneengesloten periode in het buitenland mogelijk is. De keuzeweken in het buitenland moeten bij de klinische tracks worden goedgekeurd door de MOC-voorzitter van je masterprogramma. Als je een niet klinische tracks  volgt dient de coördinator van de desbetreffende track het programma goed te keuren. Op Blackboard vind je bij elke track de opbouw van de keuzeweken.

 

 • Track klinische verdieping: in deze track kun je, in plaats van de door het klinische departement aangeboden keuzecoschappen, een coschap in het buitenland doen. Onze buitenlandse partners bieden verschillende mooie mogelijkheden. Daarnaast doen veel studenten van Gezelschapsdieren een tweeweekse buitenlandse castratiestage. Tevens kun je bijvoorbeeld stagelopen bij een private kliniek in het buitenland. Mogelijkheden worden geadverteerd op de studentensite of zijn bekend bij de coördinatoren van het masteronderwijs.
 • Bij de niet klinische tracks kun je denken aan stage lopen bij een internationale organisatie. Voorbeelden zijn: de Europese Unie, de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Health Organization (WHO) en de World Organization for Animal Health (OIE). Neem voor de mogelijkheden contact met de coordinator van je track. 

Onderzoekstage master
Je onderzoekstage kun je doen bij een instelling in het buitenland, denk hierbij aan Universiteiten, ngo’s en multilaterale organisaties als de FAO en WHO. De onderzoekstage kun je plannen in elke periode zonder verplicht onderwijs. Voor de onderzoekstage moet je alles zelf regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visum, vaccinaties, huisvesting, verzekeringen etc. Het International Office kan je uiteraard adviseren.

Voor een onderzoekstage in het buitenland gelden aanvullende eisen:

 • De onderzoeksstage moet (mede) worden begeleid door een medewerker van de faculteit in Utrecht die de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel kan beoordelen.
 • De stage dient gebaseerd te zijn op een bestaand (informeel) samenwerkingsverband tussen de faculteit Diergeneeskunde en de instantie waar de Onderzoekstage wordt doorlopen.
 • Na de initiële contacten maar voor de voltooiing van het onderzoeksvoorstel, maak je een afspraak met het IO voor de beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid van de stage. Zo kun je advies inwinnen over de organisatorische gang van zaken.
 • Bij een gefundeerd negatief advies van het IO geldt dat het je niet wordt toegestaan de onderzoekstage op de beoogde bestemming uit te voeren. Je bent in dat geval zelf verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van een andere onderzoekstage.
 • Het is verplicht voorafgaand aan je onderzoekstage in het buitenland bij het IO een formulier Conditions for internship or study abroad te ondertekenen en deze vervolgens te uploaden in Osiris.

Heb je een begeleider aan de faculteit en een begeleider in het buitenland? Is je onderzoeksvoorstel goedgekeurd door de onderzoekscoördinator van het departement? Vergeet dan niet om het formulier 'Conditions for internship or study abroad' door te spreken met het IO en je buitenland verblijf te registreren in Osiris. 

Honours programma master
Het Honours Programma (HP) in de master diergeneeskunde biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek. Soms is dit programma een eerste stap naar een later af te ronden promotieonderzoek. Bij sommige HP onderzoeksprojecten is er een mogelijkheid om (een deel van) het HP in het buitenland te doen. 

Het HP start jaarlijks in september voorafgaand aan andere onderdelen van de master en duurt een jaar (voltijd). De selectie voor het HP start in het derde jaar van de bachelor. Nadat je bent geselecteerd moet tevens je bachelor diergeneeskunde zijn behaald om in september te  mogen starten met het HP. De voorzitter van het HP programma weet meer over de buitenland mogelijkheden. Meer informatie over dit HP mastertraject  en de selectieprocedure is te vinden op de studentensite van de drie master programma’s diergeneeskunde.

Algemeen
Zorg ervoor dat je ingeschreven blijft aan de Universiteit Utrecht tijdens je uitwisseling! Inschrijving aan de UU is namelijk een basisvoorwaarde om een buitenlandverblijf als onderdeel van je studie te mogen doen. Je betaalt hierdoor geen collegegeld in het buitenland. 
 

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met het International Office Diergeneeskunde voor het:

 • beoordelen van de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage/ onderwijs in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office
 

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren van het international office telefonisch en op afspraak plaats. 

Bel- /videoafspraak inplannen

Via onderstaande digitale afspraakkalender kun je een afspraak inplannen. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten. Je kunt kiezen voor een gewoon telefonisch overleg of bellen met beeld via Microsoft teams (je vindt hier een handleiding Microsoft Teams voor studenten). Op het moment van de afspraak neemt het International Office contact met je op.

Vermeld daarom bij het maken van de afspraak je telefoonnummer waarop je op dat moment bereikbaar bent. Geef tevens aan of je gewoon wilt bellen of wilt bellen via Microsoft teams (en zorg in dit geval dat je Teams op je computer hebt geïnstalleerd).

Email

Je kunt ook een e-mail sturen naar: internationaloffice.vet@uu.nl

Coordinator International office Diergeneeskunde

Inge Hordijk

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.