Roosters

In de master ontvang je geen persoonlijk onderwijsnummer, maar een batchnummer. Je vindt deze in de email over je toelating in de master, maar daarin de zogenaamde masterplanning. 

Masterplanning

In de Masterplanning is te zien welk batchnummer je toegewezen hebt gekregen en in welke weken je de eerste (ingeroosterde) onderdelen van de master volgt. De planning is niet ‘af’. De planning van de vervolgonderdelen van de masterprogramma's Paard en Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) maak je in overleg met de desbetreffende onderwijssecretariaten. Voor Gezelschapsdieren (GD) geldt dat de planning van niveau 3 nog toegevoegd moet worden indien je de track klinische verdieping kiest. Je vult het overige deel van de profileringsruimte ook zelf in.

Tot drie maanden voor aanvang van een specifiek onderdeel in de masterplanning kunnen er nog roosterwijzigingen optreden. Daarna ligt het betreffende onderdeel vast. In een situatie van overmacht kan hiervan worden afgeweken.

Detailrooster

Het detailrooster van de geplande weken wordt zo snel mogelijk opgeleverd. Voor VP/MMVD, HMPD en masterkeuzecursussen is de streefdatum een maand voor start van de cursus. De rest van het rooster ‘groeit’. Er zal dus in de loop van de tijd steeds meer detailroostering bekend worden. Dit kan soms in eerste instantie in conceptstatus zijn. Wanneer de roosters van de gedifferentieerde coschappen of basiscoschappen klaar zijn, wordt de conceptstatus verwijderd. Hier volgt verder geen berichtgeving over.

Zodra de roosters van VP/MMVD en HMPD definitief zijn, zijn studenten ook gekoppeld aan de desbetreffende Blackboardmodule. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit te controleren voorafgaand aan de start van het onderdeel. Mocht er een probleem zijn met de toegang van een module, neem dan zo snel mogelijk contact op met blackboard.vet@uu.nl.

Roosterwijzigingen en meldingen

Kijk dagelijks in je rooster voor de meest actuele informatie. Roosterwijzigingen worden direct verwerkt. Ook kun je vanuit MyTimetable bij roosterwijzigingen een melding ontvangen, via e-mail en in de MyUU app. Meldingen staan standaard aan. Voor meer informatie, en om je instellingen te wijzigen, ga je bij MyTimetable naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar het tabje ‘Meldingen’.

Beschikbaarheid

Je wordt geacht om binnen de ingeplande weken maandag-vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur beschikbaar te zijn voor onderwijs. Binnen de gedifferentieerde coschappen word je ook ingedeeld voor diensten in de avond en het weekend. Als je bereikbaarheidsdienst hebt, moet je binnen 20 minuten nadat je bent opgeroepen op de werkplek zijn. Bij een aantal onderdelen is de zelfstudie ingeroosterd, bij een aantal niet (zoals VP/MMVD). Gaten in het rooster zijn geen ‘tussenuren’. Dit is zelfstudietijd.

Starttijden Onderwijs

In de master begint het onderwijs vaak vóór 9.00 uur. Houd rekening met avond- en weekenddiensten tijdens je coschappen.

Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs in tijden van corona?

  • Bachelor: In My Timetable vind je de naam van je docent. Neem direct contact op met de docent (denk ook aan bellen via Teams), gegevens van medewerkers vind je hier.
  • Master: In My Timetable vind je de naam van je docent. Neem direct contact op met de docent (denk ook aan bellen via Teams), gegevens van medewerkers vind je hier.
    In de master kun je ook kijken of je eerst de contactpersonen roostercalamiteiten master benadert. Dit betreft voornamelijk onderwijssecretariaten, maar ook die zijn helaas niet altijd bemand.

Wij realiseren ons dat de faculteit en de ondersteunende diensten niet altijd bereikbaar zijn zoals jullie gewend zijn. Mocht in de bachelor een roostercalamiteit niet opgelost worden, dan graag altijd een melding maken via rooster.vet@uu.nl en in de master graag een melding bij het desbetreffende onderwijssecretariaat Master (zie overzicht contactpersonen master). 

Hoe voeg ik een rooster toe in MyTimetable?

Ga naar MyTimetable. Je logt in met je Solis-id en wachtwoord. Om een individueel studentrooster toe te voegen ga je naar de knop '+ Rooster toevoegen'. Selecteer vervolgens de optie 'Groep (DGK/GNK)' (een student wordt in MyTimetable aangeduid als groep). Selecteer vervolgens je batchnummer door bij 'Filter op Faculteit' de optie 'Faculteit Diergeneeskunde' te kiezen. Door naar onder te scrollen kom je bij de verschillende batchnummers uit. Selecteer het juiste batchnummer in en voeg het rooster toe.

Koppelen aan je agenda

Je kunt MyTimetable eenvoudig koppelen aan je eigen digitale agenda; alle gangbare formaten zoals Google Calendar, Apple en Outlook worden ondersteund. Op de ‘Help’ pagina in MyTimetable vind je uitgebreide instructies.

MyUU app en MyUU portal

MyTimetable heeft ook een koppeling met de MyUU app en de MyUU portal. Onder Praktische zaken > IT-voorzieningen vind je meer informatie over de MyUU app en de MyUU portal.

Het rooster voor keuzecursussen, waarvoor je je hebt ingeschreven, wordt niet aan je onderwijs-/ bachtnummer gekoppeld.

Mocht je kiezen voor de keuzecursus bij Diergeneeksunde, dan zijn er twee opties om het rooster te bekijken:

  • Via + Rooster toevoegen > Optie 'Cursus (DGK/GEO/GNK keuze)'. Kies bij Faculteit voor 'Faculteit Diergeneeskunde' en scrol vervolgens door de lijst om het rooster te vinden van de keuzecursus die je toe wilt voegen. Master keuzecursussen beginnen met DGK MA KV - [afkorting keuzecursus en startmoment]. 

  • Via + Rooster toevoegen > Optie 'Groep (DGK/GNK)'. Kies bij Faculteit voor 'Faculteit Diergeneeskunde' en selecteer bij Studieprogramma de optie DGK MAA KV start [juiste periode]. Vervolgens verschijnen er verschillende keuzecursussen. Vink de juiste cursus aan en voeg het rooster toe. 

Heb je gekozen voor een keuzecursus elders, informeer dan bij de betreffende opleiding hoe je je rooster kunt inzien. 

Vragen over de roosters van HMPD, VP/MMVD en keuzecursussen kun je sturen naar rooster.vet@uu.nl.

Vragen over de detailroosters van de basiscoschappen en de gedifferentieerde coschappen kun je stellen aan het onderwijssecretariaat van het departement dat deze coschappen organiseert:

LH: onderwijszaken_dgl@uu.nl
GD: onderwijszaken-gezelschapsdieren@uu.nl
Paard: onderwijszaken.paard@uu.nl