Via enquêtes kun je verbetersuggesties geven voor een programmaonderdeel en lever je op die manier een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe werkt dat?

  • Aan het einde van een masteronderdeel vindt vaak een mondelinge evaluatie plaats met de docent. Daarnaast wordt je uitgenodigd voor het invullen van een (digitale) enquête.
  • Minimaal eenmaal per drie jaar vindt er een kwaliteitszorggesprek plaats, waarin studenten van de masterkern, cursusleider en eventueel andere docenten het onderwijs evalueren. De coördinator kwaliteitszorg is hierbij, indien mogelijk, aanwezig. De evaluatie wordt gedaan op basis van de uitslagen van de enquêtes, narratieve feedback en de afspraken die voorgaand jaar zijn gemaakt.
  • Eenmaal per drie jaar vindt er een Planning & Control gesprek plaats tussen de onderwijsdirecteur, de cursusleider en de coördinator kwaliteitszorg.
  • Er worden afspraken gemaakt om het masteronderdeel te verbeteren.
  • De verslagen van de KZ-gesprekken worden besproken in de Opleidingscommissie.