Nieuwe huisvesting Diergeneeskunde

Samen op weg naar toekomstbestendige huisvesting

Diergeneeskunde krijgt een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw voor onderwijs, onderzoek en staf. In dit gebouw ontmoeten medewerkers van verschillende disciplines elkaar en volgen studenten onderwijs. Het wordt een plezierige plek om samen te werken en te studeren. Een plek waar we onze ambities voor de toekomst waar kunnen maken. Er komt ook een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit voor landbouwhuisdieren bij De Tolakker. Daarnaast passen we de werkomgeving in enkele bestaande gebouwen aan en nemen we afscheid van gebouwen die niet meer aan ‘de eisen van de tijd’ voldoen.

Meer informatie