In de master Diergeneeskunde hoef je je niet voor cursussen in te schrijven, behalve voor cursussen in de keuzeruimte. Je moet ook jaarlijks de (her-) inschrijving aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.

Hieronder vind je alle informatie die je hiervoor nodig hebt overzichtelijk bij elkaar.

Je kunt de keuzeruimte op verschillende manieren invullen, je vindt hierover meer informatie onder 'Onderwijs > Studieprogramma > Keuzeruimte in de Master'. 

Inschrijven keuzecursussen master Diergeneeskunde

Onder 'Onderwijs > Studieprogramma > Keuzecursussen DGK' vind je meer informatie over de keuzecursussen die de faculteit Diergeneeskunde aanbiedt. Je kunt de keuzecursussen ook vinden in de Onderwijscatalogus.
De inschrijving van de keuzecursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving. 

Procedure voorinschrijven 

 • Je kunt een voorinschrijving doen van maandag t/m woensdag van de eerste week van de inschrijvingsperiode.
 • Je geeft in Osiris via ‘Voorinschrijven keuzeonderwijs’ aan welke cursus je voorkeur heeft, en als je die hebt, een tweede keus en een derde keus.
 • Alle studenten die voorkeuren hebben opgegeven worden in willekeurige volgorde geplaatst op een beschikbare plek in de cursus die het hoogst in hun voorkeurslijst staat.
 • Als de cursus van jouw eerste keus geen beschikbare plekken meer heeft, word je ingeschreven op de cursus van je tweede  (of mogelijk derde) keus. Als je geen tweede keus hebt opgegeven en de cursus van je eerste keus is al vol, dan wordt je niet ingeschreven.
 • De reguliere inschrijving gaat open in de tweede week van de inschrijvingsperiode. In deze periode kan je op de gewone manier in (en uit) te schrijven voor cursussen waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Natuurlijk zijn er ook cursussen bij andere faculteiten waarvoor je je mag inschrijven.
 • Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus te beperkt is, kan de cursus komen te vervallen. Heb je je voor een cursus ingeschreven die vervalt, dan word je op de hoogte gebracht en krijg je, indien mogelijk, alternatieve cursussen bij de faculteit Diergeneeskunde aangeboden.

In- en uitschrijven voor een (keuze)cursus bij faculteit Diergeneeskunde of binnen de Universiteit Utrecht doe je via Osiris student en kan alleen tijdens vastgestelde inschrijfperiodes. Informatie over (na)inschrijfperiodes, het timeslotmodel en de academische jaarkalender vind je onder de centrale pagina's Inschrijven cursussen en academische jaarkalender.

Verplichte keuzecursussen niet-klinische track
Als je een niet-klinische track volgt en je moet hiervoor een verplichte keuzecursus bij de faculteit Diergeneeskunde volgen, schrijf je dan hiervoor in tijdens de voorinschrijving. Je wordt dan automatisch met voorrang geplaatst.
Let op: je moet wel voor de niet-klinische track staan ingeschreven in Osiris

Contactpersoon keuzecursussen Diergeneeskunde 
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem contact op met Madelon van Weeren: osz.vet@uu.nl.

Inschrijven keuzecursussen elders

Onder 'Onderwijs > Studieprogramma > Keuzecursussen elders' vind je meer informatie over hoe je een keuzecursus elders kunt vinden, hoe je je kunt inschrijven en aan welke voorwaarden cursussen moeten voldoen. Je vindt daar ook een inspiratielijst, die bedoeld is om meer inzicht in de mogelijkheden te geven. 

Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Inschrijving na 1 september is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. De faculteit geeft alleen toestemming bij bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met het studiepunt (zie onder Contact).

Hoe schrijf ik me opnieuw in?

Herinschrijven kan via Studielink van 1 juni t/m 31 augustus. Voor het indienen van het herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een (nieuwe) DigiD duurt vijf werkdagen. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op: Studielink is recentelijk vernieuwd. Ondervind je hierdoor problemen met inloggen op Studielink? Neem dan contact op met Studentenservice.

Wat ga je dit jaar doen?

 • Vanaf 1 juni kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. In Studielink geef je ook aan hoe je het collegegeld wilt betalen (in termijnen of ineens). Wil je je herinschrijving annuleren? Dat kan tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (31 augustus).
 • Voor herinschrijven voor een privaatgefinancierde master of een Erasmus Mundus-programma moet je contact opnemen met je opleiding.
 • Je kunt je in principe alleen herinschrijven per 1 september. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van overmacht en met toestemming van de faculteit. Met vragen hierover kun je contact opnemen met het studiepunt van je opleiding.

Bekijk de vragen en antwoorden van Studielink over Herinschrijven en Digitale machtiging.

Een tweede bachelor

Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Kijk op www.uu.nl/bachelors en www.uu.nl/matching voor meer informatie. Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding. Kijk voor meer informatie in de FAQ over matching op de bachelorkiezerssite.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Een tweede master

 • Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Neem eerst contact op met je studieadviseur, want het combineren van twee programma's of opleidingen vereist een zorgvuldige planning en een goede studievoortgang.
 • Wil je een tweede programma binnen één opleiding (met hetzelfde CROHO) gaan doen? Neem dan contact op met de toelatingscommissie (via het studiepunt). Je hebt hiervoor namelijk toestemming nodig.
 • Ingeschreven staan voor twee opleidingen heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld. Lees meer informatie over collegegeld voor een tweede opleiding en bereken je collegegeld.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Wil je starten met een nieuwe opleiding aan de Universiteit Utrecht? Lees de informatie voor bachelorkiezers of masterkiezers. Houd rekening met de aanmeld- en inschrijfdeadlines van de nieuwe opleiding en zorg ervoor dat je tijdig aan alle onderdelen van de inschrijving (denk bijvoorbeeld aan matching bij een bacheloropleiding) voldoet.

Aandachtspunt voor bachelors

Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding. Formeel is de inschrijfdeadline 1 mei. We raden je aan om uiterlijk op 1 mei het inschrijfverzoek te doen, en in juni deel te nemen aan de machtingsactiviteiten.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding:

 • als je op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald;
 • als je laat te horen krijgt dat je een negatief bindend studieadvies krijgt bij een andere opleiding. Let op: het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies.

Behoor je tot een van bovenstaande uitzonderingscategorieën? Dan kun je tot uiterlijk 2 augustus een inschrijfverzoek indienen via Studielink, en in het online bezwaarformulier (deadline: 2 augustus) aangeven dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar het bezwaarformulier ontvang je per e-mail nadat je het inschrijfverzoek hebt ingediend.

Neem met vragen contact op met Studentenservice.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Stoppen per 31 augustus
Als je je niet wilt herinschrijven, maar wel tot het einde van het collegejaar ingeschreven wil blijven, klik dan in Studielink bij de betreffende opleiding op de knop 'Niet herinschrijven'. Bekijk de handleiding van Studielink over Ik wil me niet herinschrijven.

Stoppen gedurende het collegejaar
Wil je eerder stoppen met je opleiding, kijk dan op de pagina Uitschrijven voor meer informatie.

Let op: Uitschrijven heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld.

Sta je op het punt om af te studeren? Denk eraan om je studiefinanciering en OV kaart stop te zetten.
Meer informatie vind je op de pagina Afstuderen.

Alle regels over in- en uitschrijving vind je terug in het Reglement Inschrijving en collegegeld 2020-2021 (pdf) en het Reglement Inschrijving en collegegeld 2021-2022 (pdf).

 • Wil je je uitschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht, dan moet je een aantal zaken regelen waar je rekening mee moet houden. 
 • Wil je je uitschrijven omdat je (bijna) bent afgestudeerd, lees dan de informatie over afstuderen.
 • Wil je je inschrijving annuleren? Dit is mogelijk tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Let op:

 • Ga je je voor het eerst inschrijven voor de master diergeneeskunde, dan moet je je ook aanmelden bij Onderwijs- en studentenzaken! Ga naar de procedure aanmelden master diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures op de studentensite bachelor diergeneeskunde.
 • Je moet een keuze maken voor een track. Lees meer onder aanmelden track in de master diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures op deze site.
 • Sommige onderdelen van de master plan je in, in overleg met het onderwijssecretariaat of worden pas ingepland nadat je gekozen hebt voor een track, zie Onderwijs - roosters voor meer informatie.