De Universiteit Utrecht vindt een veilige werk- en studieomgeving voor alle studenten en medewerkers belangrijk. De faculteit heeft maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. Hieronder vind je daarover meer informatie.

Bij een incident (ongevallen, brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) treedt de Bedrijfshulpverlening (BHV) op om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en aanwezige personen zonodig te evacueren. De BHV-organisatie is werkzaam tot het moment dat de professionele hulpdiensten (brandweer, politie of ambulance) zijn gearriveerd.

Je kunt ook zelf een melding doen van een incident bij de meldkamer via 030 253 4444.

De taken van de BHV-organisatie staan beschreven in het BHV-plan en bedrijfsnoodsplannen (BNP) per gebouw. In het BNP staat specifieke informatie over dat gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden. Neem voor meer informatie contact op met het hoofd BHV van de faculteit.

Alleen werken is 'buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten'. 

Risico's

Alleen werken brengt risico's met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en is hulp nodig bij calamiteiten. Er zijn geen collega's die in geval van nood te hulp kunnen schieten. In de avond, nacht- en weekenduren zijn bovendien ondersteunende diensten als portiers of bedrijfshulpverlening  niet aanwezig. Daarom is er een beleid voor alleen werken opgesteld. 

Veiligheid

Het beleid richt zich op de veiligheid van de medewerker. De verantwoordelijkheid voor het alleen werken ligt bij de manager bedrijfsvoering van het departement. Alleen werken is uitsluitend toegestaan na toestemming van de manager bedrijfsvoering of het afdelingshoofd.

Studenten mogen nooit alleen werken, er dient altijd een begeleider aanwezig te zijn.

Veiligheidsvoorzieningen

In bepaalde gevallen is alleen werken toegestaan met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals het verplicht gebruik van een personenbewakingstelefoon. Deze kunnen gevaarlijke of onveilige situaties niet voorkomen, maar kunnen er wel voor zorgen dat er snel hulp komt. Voor alle afdelingen waar alleen werken vóórkomt, is een veiligheidstelefoon beschikbaar.

Voor nadere informatie over alleen werken en personenbewakingspiepers kunt u contact opnemen met de afdeling Arbo & Milieu.

Wat doe je bij een calamiteit? Bijvoorbeeld een student die flauwvalt, diefstal, vuur of een ongeluk. Bel het noodnummer (030) 253 44 44. 

Is er acuut hulp nodig van externe hulpdiensten of van de universitaire BHV/EHBO organisatie?

 • Bel het alarmnummer (030-253) 4444. Je wordt 24/7 verbonden met de meldkamer van FSC security.
 • Geef aan waar je bent, wat er aan de hand is en welke hulp nodig is.
 • FSC Security schakelt de benodigde hulp in.

Is er geen spoed maar wil je wel iets melden? Bel dan met 030 - 253 1300.

Een ongeval, een bijna-ongeval of een gevaarlijke situatie meld je snel en eenvoudig in TOPdesk: https://uu.topdesk.net/tas/public. Dus is het ergens niet veilig? Is er sprake van een veiligheidsincident? Heb je een (bijna)ongeval opgelopen in ene van de gebouwen van de UU? Meld het ons. Dan kunnen we snel actie ondernemen.

Wat kan je zoal melden? 

 • Een prik met een naald
 • Gebeten of gekrabd door een kat (of ander dier)
 • Een trap van een paard
 • Een snee met een scalpel
 • Uitgegleden omdat het glad was
 • Letsel door ruk of duw van een dier
 • Een kapotte trapleuning of gladde vloer
 • Zuurkasten die overvol staan

Wat gebeurt er met mijn melding?

De Arbo- en Milieucoördinator (AMC) van de faculteit Diergeneeskunde ontvangt de melding en bekijkt hoe deze het beste aangepakt kan worden. Als het nodig is wordt er contact met je opgenomen, bijvoorbeeld voor meer informatie over het incident. De melding wordt uiteraard conform de AVG behandeld. 

Hoe maak je een melding?   

Een ongeval, een bijna-ongeval of een gevaarlijke situatie en milieu-incident registreer je snel en eenvoudig in TOPdesk: https://uu.topdesk.net/tas/public.

Meer informatie 

Heb je vragen over het melden van veiligheidsincidenten? Neem contact op met je studieadviseur.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Je kunt zelf stappen zetten, maar je kunt ook met iemand van de Universiteit praten over ongewenst gedrag of een ongewenste (seksuele) ervaring. Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.