Student in Studielandschap

 

Tijdens je studie kun je bij verschillende begeleiders van de faculteit Diergeneeskunde terecht voor vragen, begeleiding of advies op maat over allerlei zaken met betrekking tot je opleiding.

Begeleiding en advies bij Diergeneeskunde:

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

Inloop- en afspraakspreekuren

De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren. Het inloopspreekuur kan zonder afspraak en is bedoeld voor korte vragen (± 10 minuten per gesprek). Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. De studieadviseur haalt je daar op. Maak je een afspraak, dan wordt er 20 minuten per gesprek voor je gereserveerd.

Inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 12:00 - 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 12:00 – 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Donderdag 12.00 - 13.30 uur inloopspreekuur

Vanuit het oogpunt van 'kwaliteit van zorg- en dienstverlening' worden er aan de beroepsuitoefening van de dierenarts op vele terreinen eisen gesteld. Die eisen gaan verder dan alleen het hebben van voldoende inhoudelijke kennis en veterinair-technische vaardigheden. Het gaat om het functioneren als professional en alle daarbij passende gedragingen, zoals een goede omgang met dieren en hun eigenaren, collega’s en assistenten, met werkdruk, het bewaken van eigen grenzen, omgang met klachten, kritiek, fouten, et cetera. Om je adequaat daarop voor te bereiden wordt er in de opleiding regelmatig aandacht besteed aan je functioneren en je professionele ontwikkeling.

Vanaf het begin van je studie krijg je een tutor toegewezen. Minimaal twee keer per jaar heb je een tutorgesprek met je tutor. Als basis voor deze gesprekken dient de inhoud van het portfolio. De tutor geeft een beoordelingsadvies over je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Opleidingsoverstijgend

De universiteit heeft ook begeleiders voor opleidingsoverstijgende vragen. Bijvoorbeeld als je door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt en dit niet meer kunt oplossen door een aanpassing in het studieprogramma, of als je door psychische problemen niet goed kunt studeren. In het overzicht hieronder staan de begeleiders die je kunt benaderen.

Zie ook de studeertips en tools en trainingen die je verder kunnen helpen.

Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren en het studentenleven, zoals informatie over aanmelding en inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, bestuursbeurzen, arbeidsmarktoriëntatie, studentenorganisaties en studeren in het buitenland.

Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen. Bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap, (chronische) ziekte), bestuurswerk, topsport of bijzondere familieomstandigheden. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor financiële of juridische vragen over wettelijke of universitaire regelingen. Via Studentenservice kun je telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. Lees de tips en tools die je alvast verder kunnen helpen of maak een afspraak bij een studentenpsycholoog.

Het Skills Lab brengt zo helder mogelijk in kaart wat er allemaal te vinden is aan:

  • trainingen
  • workshops
  • cursussen
  • individuele begeleiding
  • tools

Op het gebied van academische vaardigheden (beter en effectiever te studeren, onderzoeken of communiceren)

De career officers van Career Services helpen je bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt hier onder meer terecht voor loopbaantrainingen, een review van je sollicitatiebrief of CV of een individueel adviesgesprek.

Twijfel je over de gekozen bacheloropleiding? De studieloopbaanadviseur geeft workshops herorientatie studiekeuze. Heb je moeite met het kiezen van een master, dan is er de workshop Kiezen voor master en loopbaan.

Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Naast inspraak in het beleid en het geven van voorlichting, begeleiden ze studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D, autisme etc. Wil jij meer weten of heb je behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding voor bij je studie of buiten je studie zoals wonen, werken en uitgaan? Wellicht is een buddy wel iets voor jou. Kijk op: https://students.uu.nl/onbeperktstuderen