Studieprogramma master Geneeskunde van gezelschapsdieren

In onderstaand uitklapmenu vind je gedetailleerde cursusinformatie per cursus van de master Geneeskunde van gezelschapsdieren in college 2018-2019.

De onderdelen van de major zijn verplicht en identiek voor alle studenten in dit masterprogramma. De major heeft een uniform deel en een gedifferentieerd deel. Het uniforme deel is identiek bij de drie programma’s die vallen onder de masteropleiding Diergeneeskunde. Het gedifferentieerde deel verschilt per programma, maar is identiek voor alle studenten binnen het programma Geneeskunde van gezelschapsdieren.

Major uniform gezelschapsdieren

Major gedifferentieerd gezelschapsdieren

De profileringsruimte bestaat uit drie onderdelen: een track, de onderzoeksstage en keuzeruimte. Klik op onderstaande links voor meer (cursus) informatie.

Profileringsruimte

Ben je geïnteresseerd in één van de niet-klinische tracks, begin dan tijdig met het verkennen van de (on-)mogelijkheden, neem contact op met de contactpersoon van de track (klik op de betreffende track voor de contactpersoon) en/of laat je adviseren door de studieadviseur. Op Blackboard > Master Tracks niet-klinisch staan de studiewijzers.

Hoe meld je je aan voor een track? Lees meer.

Keuzecursussen master Diergeneeskunde

In het overzicht van keuzecursussen 2019-2020 vind je alle masterkeuzecursussen op een rij met daarbij informatie over: periode, duur, timeslot, aantal EC per cursus. Elke keuzecursus start bij aanvang (anders gezegd: de eerste helft) van de betreffende periode.

Klik op onderstaande links voor gedetailleerde cursusinformatie per cursus:

Ga naar Praktische zaken > Inschrijven cursussen voor informatie over het in- en uitschrijven bij de Universiteit Utrecht (voor meer informatie over in- en uitschrijven bij Diergeneeskunde scroll je op de pagina helemaal naar beneden; vervolgens type je je eigen masterprogramma in onder 'Ga naar je opleiding' waar je onder 'Praktische zaken' meer over In-en uitschrijven vindt).

Cursussen Universiteit Utrecht

 • In aanmerking komen cursussen die zijn opgenomen in de Universitaire Onderwijscatalogus.
 • Schrijf je in en houd rekening met de vastgestelde inschrijfperiodes en het timeslotmodel.
 • Neem eventueel contact op met genoemde contactpersonen per cursus of met het studiepunt van de betreffende faculteit.

Cursussen elders in Nederland / in het buitenland

 • De keuze is vrij mits het onderdelen betreft van een Nederlandse of buitenlandse universitaire opleiding.
 • Je regelt zelf de cursus(sen) met de betreffende instelling.
 • Overleg zo nodig met de studieadviseur of de cursus aan de vereisten voldoet. Cursussen die tijdens de opleiding elders (buiten de Universiteit Utrecht) afgerond worden, kunnen uitsluitend met toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student.
 • Nederland: na het succesvol afronden van de cursus lever je een schriftelijk bewijs in van de instelling waar de cursus is gevolgd met een handtekening en stempel bij de informatiebalie OSZ in het Studielandschap.
 • Buitenland: neem contact op met het International office van de faculteit Diergeneeskunde voor goedkeuring land / instelling en advies over praktische en medische zaken en voor het ondertekenen van een overeenkomst. Vraag voorafgaand aan de cursus aan de examencommissie of de cursus geschikt is voor de vrije keuzeruimte.

Randvoorwaarden cursussen in de keuzeruimte master

 • Universitair niveau.
 • Verbreding en/of verdieping van kennis: er mag geen inhoudelijke overlap zijn met onderwijs in de bachelor diergeneeskunde, overleg bij twijfel met de studieadviseur.
 • Je bent verplicht één of meer cursus(sen) met een gezamenlijke studiebelasting van 15 EC te kiezen.

Algemeen

De keuzeruimte geeft je de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling. Je kunt de keuzeruimte op verschillende manieren invullen:

 • Je kunt een cursus(sen) doen bij de faculteit Diergeneeskunde, bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of je kunt elders een cursus(sen) volgen in binnen- of buitenland.
 • Je kunt je keuzeruimte geheel of gedeeltelijk gebruiken voor verlenging van de onderzoeksstage. Lees hierover meer op Blackboard > Onderzoeksstage in de master. De keuze voor een verlengde onderzoeksstage vermeld je duidelijk op het aanmeldformulier en uit het projectvoorstel moet blijken dat het om een onderzoeksstage voor langere duur gaat.
 • Je kunt je keuzeruimte ook geheel of gedeeltelijk gebruiken voor verlenging van de track onderzoek of track bestuur en beleid. Je kunt hierover het beste contact opnemen met de studieadviseur.

In de track One Health en Animal Welfare Management is de keuzeruimte (en de onderzoeksstage) verplicht opgenomen.

Wil je meer weten over de onderwijsfilosofie, eindtermen, competentieprofiel van de dierenarts etcetera, ga dan naar Onderwijs op deze website.

starttijden onderwijs

Het onderwijs begint vaak vóór 9.00 uur. De starttijden zijn afhankelijk van het soort onderwijs dat gegeven wordt. Let op: er zijn avond-, nacht en weekenddiensten.

Filmpjes studieprogramma en masterplanning

In onderstaande eerst kennisclip meer informatie over het studieprogramma van de verschillende masterprogramma's van Diergeneeskunde en met welke onderdelen je de master kunt beginnen. In de tweede clip meer informatie over de masterplanning.