Studieprogramma Master Geneeskunde van gezelschapsdieren
Studieprogramma Master geneeskunde van gezelschapsdieren studiejaar 2021-2022

Opbouw van de masteropleiding 

De masteropleiding Geneeskunde van gezelschapsdieren bestaat uit twee onderdelen: de major en de profileringsruimte.

Major, uniform en gedifferentieerd

De onderdelen van de major zijn verplicht en identiek voor alle studenten in het betreffende programma. De major heeft een uniform deel en een gedifferentieerd deel. Het uniforme deel is identiek bij de drie masterprogramma’s. Het gedifferentieerde deel verschilt per programma, maar is identiek voor alle studenten binnen een programma. In onderstaande uitklapmenu's vind je een overzicht van alle cursussen in de major. 

In de Onderwijscatalogus, Examenprogramma Master Diergeneeskunde Gezelschapsdieren (DGK-MASTER-G17), vind je een overzicht van al deze cursussen en kun je alle cursussen aanklikken voor meer informatie. 

Major - uniform 

 • Management en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de dierenarts, deel 1
 • Management en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de dierenarts, deel 2
 • Verantwoord proefdiergebruik
 • Hygiëne en microbiologische en pathologische diagnostiek

Major - gedifferentieerd 

 • Gedifferentieerd co-schappen GD, niveau 1
 • Gedifferentieerd co-schappen GD, niveau 2
 • Gedifferentieerd co-schappen GD, pathologie
 • Gedifferentieerd co-schappen GD, welzijnsadvies
 • Extern onderwijs
 • EPASS major
 • Basiscoschap Paard
 • Basiscoschap LHD

Profileringsruimte

De profileringsruimte bestaat uit drie onderdelen: de onderzoekstage, de keuzeruimte en de track. In de keuzeruimte kunnen cursussen worden gevolgd aan de Universiteit Utrecht of andere Nederlandse bekostigde universiteiten, maar de ruimte kan ook worden gebruikt voor een verlenging van de track bestuur en beleid, de track onderzoek of de onderzoeksstage. In het uitklapmenu hieronder vind je informatie over de tracks en onderzoeksstage in de master. 

Tracks

 • Track verdieping GD (klinisch)
  • EPASS track
  • Pathologie track
  • Roulatieweken
  • Keuzecoschappen
   • Forensische diergeneeskunde
   • Voortplanting
   • Anatomie
   • Anasthesiologie
   • Diagnostische beeldvorming
   • Klinische ethologie
   • Externe praktijkstage DAP
   • Interne Geneeskunde
   • Oogheelkunde
   • Voeding
   • Cardiologie
   • Castratiestage
   • Algemene chirurgie
   • Oncologie verdiepend
   • Dermatologie
   • Endocrinologie
   • Neurologie
   • Praktijkstage DAP
   • Spoedopvang
   • Kliniek VBD
   • Pathologie VBD
   • Eigen samenstelling
   • Chirurgie zorgplusafdeling
   • Avonddienst zorgplusafdeling
 • Track Bestuur en Beleid
 • Track Onderzoek
 • Track One Health
 • Track Animal Welfare Management
  Plus verplicht de vier cursussen:

In de Onderwijscatalogus, Examenprogramma Master Diergeneeskunde Gezelschapsdieren (DGK-MASTER-G17), vind je een meer informatie over deze Tracks. 

Niet-klinische Tracks

Ben je geïnteresseerd in één van de niet-klinische tracks, begin dan tijdig met het verkennen van de (on-)mogelijkheden, neem contact op met de contactpersoon van de track (klik op de betreffende track voor de contactpersoon) en/of laat je adviseren door de studieadviseur. Op Blackboard > Master Tracks niet-klinisch staan de studiewijzers.

Hoe meld je je aan voor een track? Je leest hier meer over op bij Praktische zaken, regelingen en procedures > Aanmelden track in de master Diergeneeskunde. 

Onderzoeksstage

 • Lees meer over de Onderzoekstage in de Onderwijscatalogus. 
 • Klaar met de onderzoeksstage? Lees meer over het uploaden van de masterthesis in het scriptiearcief op deze website onder Praktische zaken > Regelingen en procedures. 
 • Let op: de procedure rondom de resultaatverwerking van de onderzoeksstage gaat over een tijd veranderen. Bij de afdeling I&I loopt al een pilot om de procedure meer te digitaliseren. Wanneer de procedure definitief voor iedereen gaat wijzigen, wordt de studiewijzer hierop aangepast.

De keuzeruimte geeft je de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling. Je kunt de keuzeruimte op verschillende manieren invullen:

 • Je kunt een cursus(sen) doen bij de faculteit Diergeneeskunde, bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of je kunt elders een cursus(sen) volgen in binnen- of buitenland.
 • Je kunt je keuzeruimte geheel of gedeeltelijk gebruiken voor verlenging van de onderzoeksstage. Lees hierover meer op Blackboard > Onderzoeksstage in de master. De keuze voor een verlengde onderzoeksstage vermeld je duidelijk op het aanmeldformulier en uit het projectvoorstel moet blijken dat het om een onderzoeksstage voor langere duur gaat.
 • Je kunt je keuzeruimte ook geheel of gedeeltelijk gebruiken voor verlenging van de track onderzoek of track bestuur en beleid. Je kunt hierover het beste contact opnemen met de studieadviseur.

In de track One Health en Animal Welfare Management is de keuzeruimte (en de onderzoeksstage) verplicht opgenomen.

Zoals je in het uitklapmenu hierboven kunt lezen, zijn er verschillende manieren om je keuzeruimte in de master in te vullen. Als je er voor kiest om je keuzeruimte op te vullen met cursussen, dan gelden er een aantal randvoorwaarden. 

Randvoorwaarden cursussen in de keuzeruimte master

 • Universitair niveau
 • Eén of meer cursus(sen) met een gezamenlijke studiebelasting van 15 EC 
 • Verbreding en/of verdieping van kennis: er mag geen inhoudelijke overlap zijn met onderwijs in de bachelor diergeneeskunde. Je kunt ook geen Diergeneeskunde bachelor keuzecursussen inzetten voor je profileringsruimte in de master.
 • Overleg bij twijfel met de studieadviseur.

In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze-)cursussen bij Diergeneeskunde en elders. 

Keuzecursussen master Diergeneeskunde

Klik op onderstaande links voor gedetailleerde cursusinformatie per cursus:

De inschrijving van de keuzecursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving. Meer informatie over de inschrijfprocedure vind je onder:
Praktische zaken > In- en uitschrijving > In- en uitschrijven cursussen in de keuzeruimte. 

Cursussen Universiteit Utrecht

Hoe vind ik een keuzecursus? 

 • Je kunt meer lezen over het volgen van bijvakken per faculteit
 • Je kunt in de Onderwijscatalogus naar cursussen zoeken door te filteren op 'bijvakkers' en periode. Je vindt hier alle cursusinformatie van cursussen bij de Universiteit Utrecht. 
 • Je kunt in de CursusPlanner bij verschillende faculteiten fiteren op keuzecursussen, periode en 'bijvakkers'. Let op: niet alle faculteiten hebben hun aanbod van (keuze)cursussen opgenomen in de CursusPlanner. 

Inschrijven voor keuzecursussen

 • Schrijf je in en houd rekening met de inschrijfperiodes en het timeslotmodel van de UU (zo voorkom je dat cursussen overlappen).
 • Wil je vooruit plannen? Bekijk dan de academische jaarkalender. Houd er wel rekening mee dat opleidingen soms iets kunnen afwijken van deze data. 
 • Neem eventueel contact op met genoemde contactpersonen of het studiepunt van de betreffende faculteit.

Cursussen elders in Nederland / in het buitenland

Voorwaarden 

 • De keuze is vrij mits het onderdelen betreft van een Nederlandse of buitenlandse universitaire opleiding.
 • Je regelt zelf de cursus(sen) met de betreffende instelling.
 • Overleg zo nodig met de studieadviseur of de cursus aan de vereisten voldoet. Cursussen die tijdens de opleiding elders (buiten de Universiteit Utrecht) afgerond worden, kunnen uitsluitend met toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student.
 • Nederland: na het succesvol afronden van de cursus lever je een schriftelijk bewijs in van de instelling waar de cursus is gevolgd met een handtekening en stempel bij de informatiebalie OSZ in het Studielandschap.
 • Buitenland: neem contact op met het International office van de faculteit Diergeneeskunde voor goedkeuring land / instelling en advies over praktische en medische zaken en voor het ondertekenen van een overeenkomst. Vraag voorafgaand aan de cursus aan de examencommissie of de cursus geschikt is voor de vrije keuzeruimte.

Kijk ook eens bij andere faculteiten!

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij andere faculteiten keuzecursusen te volgen. Je kunt in de Onderwijscatalogus naar cursussen zoeken door te filteren op 'bijvakkers' en periode.

Starttijden onderwijs

Het onderwijs begint vaak vóór 9.00 uur. De starttijden zijn afhankelijk van het soort onderwijs dat gegeven wordt. Let op: er zijn avond-, nacht en weekenddiensten.

Kennisclips master Diergeneeskunde 

Wil je meer informatie over de opbouw van de master Diergeneeskunde, met welke onderdelen je de master kunt beginnen en hoe de masterplanning in elkaar zit? Kijk dan de drie algemene kennisclips over de master. Je vindt hier ook een kennisclip over het portofolio en tutoraat in de master. Je vindt de kennisclips op de pagina met aanmeldinformatie voor de huidige master Diergeneeskunde. 

Meer over het onderwijs in de master

Wil je meer weten over de onderwijsfilosofie, eindtermen, competentieprofiel van de dierenarts etcetera, ga dan naar Onderwijs op deze website.