Logo International Office Diergeneeskunde

Denk je erover na als onderdeel van je studie een periode in het buitenland door te brengen? Dan helpen wij je graag! 

De faculteit heeft een aantal overeenkomsten gesloten met universiteiten in het buitenland, voor het volgen van (keuze)cursussen of het doen van een keuzecoschap. Hiervoor zijn meestal aanmelddeadlines. Mogelijk vindt er selectie plaats, wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Onze partners bieden vaak ook onderzoeksstages aan, maar je kunt tevens zelf op zoek gaan naar een mooie onderzoeksstage. In dit laatste geval is het wel belangrijk dat je een begeleider hebt bij de faculteit en bij de gastuniversiteit. 

Heb je zelf een ander idee? We bespreken het graag met je.

Mogelijkheden in het buitenland

Er zijn verschillende momenten tijdens je studie waarop je naar het buitenland kunt gaan voor onderwijs, onderzoek, coschap of een combinatie hiervan. Een uitgebreid overzicht van onze partners en de mogelijkheden vind je in dit document. 

Momenten waarop je tijdens je studie naar het buitenland kunt

Cursus (-sen)

Je kunt op twee momenten in je studie Diergeneeskunde een of meerdere cursus (-sen) in het buitenland doen en deze gebruiken als invulling van de keuzeruimte, namelijk:

 • bachelor, uitsluitend in het derde jaar in de derde periode*
 • master, in elke periode zonder verplicht onderwijs

Voorwaarden:

 • Een cursus is onderdeel van een buitenlandse universitaire opleiding
 • Er is geen sterke overeenkomst met verplicht onderwijs in bachelor respectievelijk master
 • De (gezamenlijke) studiebelasting is maximaal 7,5 respectievelijk 15 EC, een lagere studiebelasting wordt niet door faculteit Diergeneeskunde aangevuld
 • Cursus(-sen) in het buitenland kunnen alleen worden gebruikt voor de keuzeruimte na goedkeuring door de examencommissie
 • Je regelt zelf de cursus (-sen) met de betreffende instelling

Voor toestemming van de examencommissie en in het geval je niet zeker weet of een cursus aan de voorwaarden voldoet, neem je contact op met de studieadviseur.

* De keuzeruimte in het derde jaar van de bachelor valt samen met de scriptie. Je kunt naar het buitenland gaan voor- of nadat je je scriptie doet. Je kunt het mogelijk ook combineren. De International Officers kunnen je begeleiden in je keuze.

Honours programma master

Het Honours Programma (HP) in de master diergeneeskunde biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek. Soms is dit programma een eerste stap naar een later af te ronden promotieonderzoek. Je hebt de mogelijkheid om het HP in het buitenland te doen. Het HP start jaarlijks in september voorafgaand aan andere onderdelen van de master en duurt een jaar (voltijd). De selectie voor HP start in het derde jaar van de bachelor. Voorwaarde is dat je je bachelor diergeneeskunde hebt behaald.

Onderzoekstage master

Je kunt je onderzoekstage doen bij een instelling in het buitenland, in elke periode zonder verplicht onderwijs. Er gelden aanvullende eisen:

 • (mede-) begeleiding is door een medewerker van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Bij het plannen van een onderzoeksstage in het buitenland start je met het maken van contact met een medewerker van de faculteit
 • de onderzoekstage is gebaseerd op een bestaand samenwerkingsverband tussen de faculteit en de instelling waar de stage wordt doorlopen, bij voorkeur tussen de facultair medewerker en een lokale begeleider
 • na de initiële contacten en voor een nadere uitwerking van het onderzoeksvoorstel en de formele aanmelding in het buitenland, meld je je aan bij een van de International Officers voor de beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid van de stage en een advies over de organisatorische gang van zaken
 • het onderzoeksvoorstel moet worden goedgekeurd door de begeleiders en de onderzoekstage door de MOC onderzoekstage
 • je regelt zelf de onderzoekstage

Lees meer over de onderzoekstage in de studiewijzer op Blackboard.

Keuzeweken binnen de track klinische verdieping in de master

In de track verdieping in het laatste deel van de master kun je, in plaats van de door het klinische departement aangeboden keuzeweken, keuzeweken in het buitenland doen. Je kunt bijvoorbeeld een coschap lopen bij een andere universiteit, een stage doen bij een internationale organisatie (Europese Unie, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization, World Organization for Animal Health etc) of in een private kliniek. Veel studenten doen zogenaamde castratie-stages.
Voorwaarden:

 • de diersoort komt overeen met de diersoort van je masterprogramma
 • de keuzeweken in het buitenland moeten worden goedgekeurd door de MOC van je masterprogramma
 • je regelt zelf de keuzeweken bij een andere instelling, organisatie of kliniek
 • houd er rekening mee dat het aantal verkregen EC niet perse ‘aantal weken x 1,5 EC’ is
 • je meldt je buitenlandse studie-onderdeel aan in OSIRIS buitenland

Heb je vragen? Neem contact op met het International Office. 

Start op tijd met voorbereiden

Studeren in het buitenland vergt een goede voorbereiding. Start uiterlijk een half jaar voordat je van plan bent te vertrekken. Je regelt zelf je (onderzoeks-) stage qua inhoud, begeleiding en afspraken. Daarnaast regel je allerlei logistieke zaken zoals de reis, visum, verblijf, vaccinaties, verzekering, financiën, beurs etc. Ook oriënteer je je op het land, de cultuur en taal.

Ga in gesprek met International officer

Ga ook langs bij het International Office van de faculteit Diergeneeskunde. Tijdens een gesprek met één van de International officers komen alle ‘ins and outs’ van studeren in het buitenland aan bod. De International officers beoordelen de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoek-) stage in het buitenland en geven een advies over de organisatorische gang van zaken. Je bent verplicht om voor vertrek een overeenkomst te tekenen waarin de plichten van een student tijdens het verblijf in het buitenland zijn vastgelegd. Doe je dit niet dan kan de (onderzoeks-) stage of cursus ongeldig worden verklaard en worden er geen studiepunten toegekend voor dit onderwijsonderdeel.

Meld je aan in de OSIRIS module buitenland 

Alle studenten die tijdens een verblijf in het buitenland EC’s (studiepunten) halen, moeten zich vooraf verplicht aanmelden in de Osiris module buitenland. Dat gaat als volgt:

 • Ga naar Osiris Student https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/StartPagina.do en login
 • Klik op ‘Buitenland’
 • Klik op ‘New Request’ (linksonder)
 • Kies ‘internship and research abroad (Faculty of Veterinary Medicine)
 • Volg de verdere instructies in Osiris. (Graag de stageovereenkomst ook uploaden)

Voer voor elke stage in Osiris een ‘new request’ in.

Vragen?

Neem contact op met International office Diergeneeskunde.

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met International Office Diergeneeskunde. De International officers:

 • beoordelen de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office

 • Tijdens kantooruren, tel: (030) 253 2116
 • Of stuur een e-mail: internationaloffice.vet@uu.nl
 • Je kunt altijd een afspraak maken en langskomen tijdens een spreekuur.

International officers Diergeneeskunde

Rosita Kolader en Inge Hordijk

Afspraakspreekuren

De International officers hebben in een week verschillende afspraakspreekuren. Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. Je wordt daar opgehaald. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten.

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.