Roosters

Roosters

In de master ontvang je geen persoonlijk onderwijsnummer, maar een batchnummer. Je vindt deze in de email over je toelating in de master, maar daarin de zogenaamde masterplanning. 

Masterplanning

In de Masterplanning is te zien welk batchnummer je toegewezen hebt gekregen en in welke weken je de eerste (ingeroosterde) onderdelen van de master volgt. De planning is niet ‘af’. De planning van de vervolgonderdelen van de masterprogramma's Paard en Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV) maak je in overleg met de desbetreffende onderwijssecretariaten. Voor Gezelschapsdieren (GD) geldt dat de planning van niveau 3 nog toegevoegd moet worden indien je de track klinische verdieping kiest. Je vult het overige deel van de profileringsruimte ook zelf in.

Tot drie maanden voor aanvang van een specifiek onderdeel in de masterplanning kunnen er nog roosterwijzigingen optreden. Daarna ligt het betreffende onderdeel vast. In een situatie van overmacht kan hiervan worden afgeweken.

Detailrooster

Het detailrooster van de geplande weken wordt zo snel mogelijk opgeleverd. Voor VP/MMVD, HMPD en masterkeuzecursussen is de streefdatum een maand voor start van de cursus. De rest van het rooster ‘groeit’. Er zal dus in de loop van de tijd steeds meer detailroostering bekend worden. Dit kan soms in eerste instantie in conceptstatus zijn. Wanneer de roosters van de gedifferentieerde coschappen of basiscoschappen klaar zijn, wordt de conceptstatus verwijderd. Hier volgt verder geen berichtgeving over.

Zodra de roosters van VP/MMVD en HMPD definitief zijn, zijn studenten ook gekoppeld aan de desbetreffende Blackboardmodule. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit te controleren voorafgaand aan de start van het onderdeel. Mocht er een probleem zijn met de toegang van een module, neem dan zo snel mogelijk contact op met blackboard.vet@uu.nl.

Roosterwijzigingen en meldingen

Kijk dagelijks in je rooster voor de meest actuele informatie. Roosterwijzigingen worden direct verwerkt. Ook kun je vanuit MyTimetable bij roosterwijzigingen een melding ontvangen, via e-mail en in de MyUU app. Meldingen staan standaard aan. Voor meer informatie, en om je instellingen te wijzigen, ga je bij MyTimetable naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar het tabje ‘Meldingen’.

Beschikbaarheid

Je wordt geacht om binnen de ingeplande weken maandag-vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur beschikbaar te zijn voor onderwijs. Binnen de gedifferentieerde coschappen word je ook ingedeeld voor diensten in de avond en het weekend. Als je bereikbaarheidsdienst hebt, moet je binnen 20 minuten nadat je bent opgeroepen op de werkplek zijn. Bij een aantal onderdelen is de zelfstudie ingeroosterd, bij een aantal niet (zoals VP/MMVD). Gaten in het rooster zijn geen ‘tussenuren’. Dit is zelfstudietijd.

Starttijden Onderwijs

In de master begint het onderwijs vaak vóór 9.00 uur. Houd rekening met avond- en weekenddiensten tijdens je coschappen.

Wat doe ik als een docent niet aanwezig is?

Neem direct contact op met de docent (denk ook aan bellen via Teams). In MyTimetable vind je de naam van je docent. Op de website van de UU vind je de gegevens van de medewerkers. In de master kun je ook kijken of je eerst de contactpersonen roostercalamiteiten master benadert. Dit betreft voornamelijk onderwijssecretariaten.

Roostercalamiteit niet direct opgelost?

Wij realiseren ons dat de faculteit en de ondersteunende diensten niet altijd bereikbaar zijn zoals jullie gewend zijn. Mocht in de bachelor een roostercalamiteit niet opgelost worden, dan graag altijd een melding maken via rooster.vet@uu.nl en in de master graag een melding bij het desbetreffende onderwijssecretariaat Master.