Honours

Honours Programma master

Honours programma master Diergeneeskunde

Dit programma biedt excellente studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in veterinair wetenschappelijk onderzoek. Soms is het Honours Programma in de master een eerste stap naar een later af te ronden promotieonderzoek.

Het programma begint na afronding van de bachelor en moet volledig zijn afgerond voor de start van andere onderdelen van de master. Jaarlijks wordt er door de Master Onderwijs Commissie Onderzoek (MOCO) een aantal studenten geselecteerd voor deelname aan het programma.

Naast bovengenoemd facultaire Honours Programma biedt de Universiteit Utrecht haar studenten onderstaande interdisciplinaire programma's in aanvulling op de reguliere masters waarin jij je talenten nog verder kunt ontwikkelen.

Young Innovators

Speciaal voor ambitieuze masterstudenten die hun creatieve capaciteiten willen inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland, biedt de Universiteit Utrecht een honoursprogramma van 15 EC aan: de Young Innovators. Dit programma kun je volgen bovenop ieder masterprogramma van Universiteit Utrecht, maar er is wel een selectieprocedure. Je bedenkt samen met studenten van andere disciplines innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken binnen de volgende thema’s:

  • Duurzame innovaties voor het thema gezondheid
  • Duurzame innovaties voor het thema economie
  • Duurzame innovaties voor het thema verstedelijking

Informatie en aanmelden
Wil je meer weten over het studieprogramma en de ingangseisen? Uitgebreide informatie over Young Innovators uu.nl/younginnovators.